Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vijfde Milieuforum: ‘’Het is nu of nooit om in te zetten op circulaire bedrijfsvoering”

Vijfde Milieuforum: ‘’Het is nu of nooit om in te zetten op circulaire bedrijfsvoering”

  • 20/11/2020

Wat zijn de prioriteiten en de toekomstvisie voor het Vlaamse milieubeleid? Voka, Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, inDUfed en de Vlaamse Confederatie Bouw organiseerden gisteren hun vijfde Milieuforum en deze vraag stond daar centraal. Drie Vlaamse topambtenaren zagen naast uitdagingen ook heel wat kansen. Minister van Omgeving Zuhal Demir deed er dan weer drie duidelijke beloftes: “Ik zal de omgevingsvergunning vereenvoudigen, ik ga de MER aanpakken en de energiefactuur mag niet stijgen qua Vlaamse componenten.”

“Dit is een samenwerking tussen maar liefst zeven ondernemersorganisaties. Omdat duurzaamheid sectoroverschrijdend is. Dit gaat ons allemaal aan”, zo ving Hans Maertens het evenement aan. “Vanuit het bedrijfsleven willen we ook gaan voor duurzame groei. Het is ook vanuit dit licht dat we vanuit Voka het Plan Samen Groeien hebben gelanceerd.”

Voor bedrijven zijn er wel drie belangrijke elementen die de basis zijn voor een efficiënt en effectief milieubeleid, wierp Katelijne Haspeslagh vervolgens op, adviseur milieu en klimaat bij Voka. “Ten eerste is competitieve regelgeving nodig om verder te groeien.” Daarnaast pleitte ze ervoor om snel werk te maken van administratieve vereenvoudiging en, ten derde, voor een integrale aanpak. “Maatregelen op het ene milieudomein mogen geen negatieve impact hebben op een ander milieudomein. En geef ook prioriteit aan de meest kostenefficiënte maatregelen”, benadrukte ze.

Opportuniteiten

Die oproep werd gehoord door drie topambtenaren, die hun visie meegaven. Van hen beet Bernard De Potter, administrateur-generaal bij de Vlaamse Milieumaatschappij, de spits af. Hij sneed onder meer de droogteproblematiek aan, en het zogenaamde ‘afwegingskader’, een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens een periode van waterschaarste. “Ik zie dit vooral als een beslissingsondersteunend instrument. Wie de concrete beslissingen zal nemen, daar moeten we in verder dialoog governance over opbouwen.”

Als tweede topambtenaar kwam Henny De Baets van OVAM aan bod. Zij zag vooral nog heel wat opportuniteiten. “Covid-19 heeft de nood aan recyclagecapaciteit in eigen regio aangetoond. Dit kan ook een grote troef zijn om onze economie te herlanceren”, opperde ze. “Het is nu of nooit om in te zetten op circulaire bedrijfsvoering. Dit heeft een heel aantal voordelen: je wordt minder afhankelijk van buitenlandse aanvoer van grondstoffen, je bouwt Vlaamse recyclagekennis en -expertise op, en tot slot is upcycling en dergelijke meer arbeidsintensief. Dat houdt dus tewerkstelling in.”

Fors investeringspakket

Ook Peter Cabus, topman bij Departement Omgeving, verwees naar de coronacrisis. “Er was eerst een behoudende reactie en werd vooral werk van gemaakt dat de vergunningen niet in het honderd liepen. Maar we hebben in deze crisis ook heel wat digitale interactietechnieken ontwikkeld.” Hij wees er ook op dat er binnen het Vlaams relanceplan een fors investeringspakket van 800 miljoen is uitgetrokken voor omgevingsbeleid. “Dat geld zal ingezet worden in éénmalige investeringen. Liefst voor intelligente projecten, waarbij onder andere innovatie en duurzaamheid centraal staan.”

Peter Cabus beloofde ook de vraag om beter en sneller in het kader van de omgevingsvergunning ter harte te nemen als administratie. “We moeten bij Vlaamse investeringsprojecten evolueren van een ambtenaar die zegt wat niet kan, naar een die zegt wat wél kan.”

Drie beloftes

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir sloot het Milieuforum af. “We hebben al een lange weg afgelegd, maar we hebben nog wel wat te gaan. Ik zie jullie, bedrijven, als bondgenoten in de energietransitie en de omslag naar de circulaire economie”, stelde ze. De minister benadrukte ook nog eens haar engagement om over de stroomprijs te waken. “De energiefactuur mag niet stijgen qua Vlaamse componenten, daar doe ik alles aan. Ik lees ook heel veel bezorgheden van de Vlaamse ondernemers over de federale initiatieven, die heb ik overgemaakt en zal ik blijven doen.”

Tot slot schoof minister Demir voor 2021 nog twee duidelijke prioriteiten naar voren. “Ten eerste: rechtszekerheid. Ik vind het cruciaal dat we vergunningen hebben die rechtszeker zijn. Ik zal de omgevingsvergunning vereenvoudigen en versnellen waar we kunnen”, beloofde ze. “Daarnaast ga ik werk maken van de MER. Die dient ervoor om je project beter te maken. Maar ik stel vast dat het een zwaar administratief document is geworden. Dat is niet goed, en ga ik aanpakken.”
 

Logo's milieuforum

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel