Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vijf scholen behalen als eerste Europees erkende STEM-label

Vijf scholen behalen als eerste Europees erkende STEM-label

  • 28/04/2020

STEM-onderwijs van internationaal topniveau aanbieden. Met die ambitie stapten vijf secundaire scholen uit Antwerpen en het Waasland een jaar geleden mee in een pilootproject IN2STEM van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.  Via een coachingtraject van de Kamer en met de steun van eenentwintig grote industriële bedrijven, behaalden de vijf scholen zopas als eersten in België het EU STEM-schoollabel. Het gaat om  het GO Atheneum en het Stedelijk Lyceum Campus Hardenvoort uit Antwerpen, de Deurnese Spectrumschool, Don Bosco uit Hoboken en de Broederscholen Hiëronymus uit Stekene. Wegens de coronamaatregelen namen ze hun award vandaag via videocall officieel in ontvangst.

De hoofdbedoeling van IN2STEM is zorgen voor een grotere instroom van kwalitatief sterke technische profielen in de industrie. ‘Het zijn de 21 bedrijven van ons Platform-Industrie die het initiatief genomen hebben voor dit project’,  legt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland uit. ‘De industrie in de regio Antwerpen-Waasland behoort tot de wereldtop in  industrieel ondernemen. Om die positie te behouden, moeten ze voortdurend kunnen putten uit een ruime vijver van technisch toptalent. Maar daarvoor heb je in de eerste plaats STEM-onderwijs nodig van internationaal topniveau. Die garantie hadden ze onvoldoende.’

Begin 2019 ging een team van de Kamer op zoek naar een programma met meetbare criteria of een label waarmee scholen zich internationaal konden benchmarken. Het Europese EU STEM-schoollabel verenigt beide eisen en kwam bijgevolg als meest geschikt uit de bus. Luc Luwel: ‘Scholen worden geëvalueerd op basis van 21 verschillende criteria die ze in hun dossier aantoonbaar moeten kunnen beargumenteren.  Dat gaat niet enkel over het niveau van de schoolinfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de industrie, de integratie van digitale leervormen en -communicatie en de professionalisering van de leerkrachten.’

Een 1500-tal scholen uit onder meer Duitsland, Oostenrijk Zweden en Israël en tal van andere Europese landen behaalden al het label. Maar daar was tot voor dit project geen enkele Belgische school bij.  Vijf ambitieuze schooldirecties uit Antwerpen en het Waasland werden in juni 2019 bereid gevonden om de uitdaging aan te gaan. Het voorbije jaar hielp de Kamer hen bij het verzamelen van bewijsmateriaal,  het zoeken van experts en ondersteuning van de industrie en het praktisch indienen van het dossier.  ‘Bij de start van het traject viel al snel op dat scholen net als bedrijven graag onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren’, zegt Luc Luwel.  ‘Die peer-to-peeraanpak heeft ervoor gezorgd dat ze, in tegenstelling tot andere Vlaamse scholen die in hun eentje al een poging hadden gewaagd maar het label niet hebben behaald, wel de eindmeet hebben gehaald. De coronamaatregelen hebben er bovendien voor gezorgd dat ze een aantal criteria rond de implementatie van IT-toepassingen versneld hebben gerealiseerd.’

Bedoelen is om vanaf september de STEM-opleidingen verder opwaarderen op basis van de 21 Europese criteria. Het is een ambitie die alle vijf de scholen delen.
‘Dit project helpt ons om door een andere bril naar onze vertrouwde werking en school te kijken. Het STEM-label legt mooi de sterktes en groeikansen van onze school bloot’, zegt Tom Francken, Technisch Adviseur Coördinator Don Bosco.

Karin Heremans, directeur GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen: ‘Het STEM-label is een belangrijke stap in het transitieplan van onze school. Het garandeert alle betrokkenen dat onze school dit STEM-onderwijs actief, inspirerend en baanbrekend nastreeft en toepast. Dankzij dit traject weten we nu nog beter waar onze sterktes en werkpunten liggen.‘

Hetzelfde geluid horen we ook in de splinternieuwe Antwerpse Campus Hardenvoort. Wendy Haepers: ‘Door intensief samen te werken met Voka willen we als ASO-school de brug maken met bedrijven op vlak van kennis, professionalisering, werkwijze en infrastructuur, zodat we onze leerlingen perfect kunnen voorbereiden op de STEM-jobs van morgen!’

Martin Corveleyn, technisch adviseur van de Broederschool in Stekene verwoordt het als volgt: ‘Voor een kleine landelijke school is het Europese STEM-schoollabel een opportuniteit om kennis te delen, inspiratie op te doen van STEM-scholen over heel Europa en zo onze leerlingen warm te maken voor de wetenschappelijk-technologische wereld.’

De Spectrumschool in Deurne hoopt vooral dat dit het imago van de technische opleidingen een boost zal geven. ‘Wij geloven in het belang en de toekomst van vakonderwijs, zowel voor de arbeidsmarktgerichte opleidingen als de opleidingen die toeleiden naar hoger onderwijs. Via dit STEM-label hopen wij op meer positieve aandacht hiervoor. En we zijn ook meer dan ooit overtuigd om in onze technische infrastructuur te investeren’, zegt directeur Christine Hannes.

Luc Luwel benadrukt dat dit pilootproject het startpunt is voor een algemene opwaardering van het STEM-onderwijs in onze regio. ‘Het voorbije jaar hebben we heel wat expertise opgedaan en de methodologie om dit label te behalen op punt gezet. Er staan bovendien tal van grote industriële bedrijven klaar om scholen hierin met raad en daad bij te staan. Directies die zich geroepen voelen om dit traject te doorlopen, mogen altijd contact opnemen met ons.’

STEM-label uitreiking

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende