Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vijf prioriteiten voor ondernemingen in de Brusselse metropool

Vijf prioriteiten voor ondernemingen in de Brusselse metropool

  • 16/01/2023

Bij de start van het nieuwe jaar, formuleert Voka Metropolitan een aantal prioritaire bekommernissen van de ondernemingen in de Brusselse metropool. 

Loonkosten beheersen

De stijgende loonkosten zijn al enkele maanden met voorsprong de belangrijkste zorg van ondernemers in ons land. Concrete stappen om de loonkostenontsporing binnen de perken te houden, denk maar aan een bijsturing van de indexering, dringen zich op. Hoge loonkosten treffen ook de Brusselse diensteneconomie.

Betaalbare energie verzekeren 

In 2022 werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar we zijn op het vlak van energiezekerheid en -prijzen. Een echte energiestrategie die de bevoorrading verzekert op langere termijn aan aanvaardbare prijzen, onder meer door een verlenging van de levensduur van bestaande kerncentrales, blijft absoluut noodzakelijk. Vanuit de gewesten, ook het Brusselse gewest, verwachten we steun voor bedrijven die hard getroffen worden door de hoge energiekosten, op eenzelfde niveau als de steun die er in de buurlanden wordt gegeven. 

Fiscale lasten voor ondernemen verminderen

De federale minister van Financiën werkt aan een eerste stap in de grote fiscale hervorming, maar wat daarover al uitlekte is niet meteen hoopgevend. Er is zeker nood aan een groeibevorderende fiscale hervorming, maar die krijg je niet door een groeibevorderende verlaging van de lasten op arbeid gefinancierd met een groeivernietigende verhoging van de lasten op bedrijven. In het Brusselse gewest lopen de lokale belastingen op bedrijven in tal van gemeenten uit de hand. Er is nood aan een fiscale stop in het Brusselse gewest.

Flexibele en mobiele arbeidsmarkt

In vergelijking met andere Europese landen wordt onze arbeidsmarkt gekenmerkt door een opmerkelijk gebrek aan flexibiliteit. Dat maakt het moeilijk om bepaalde activiteiten en jobs te organiseren. Een beter werkende en vooral modernere arbeidsmarkt vereist veel meer mogelijkheden om bepaalde activiteiten flexibel in te vullen. Met een grotere flexibiliteit kunnen er in Brussel meer jobs worden gecreëerd die ook voor kortgeschoolden perspectief bieden. Daarnaast dient nog meer te worden ingezet op de mobiliteit van Brusselse werkzoekenden naar jobs in Vlaanderen, door de versterkte samenwerking tussen VDAB en Actiris. 

Bereikbaarheid van Brussel verzekeren

Dit jaar hebben we doorbraken nodig in aanslepende mobiliteitsdossiers in en rond Brussel. Zo dienen het Vlaamse en Brusselse gewest een akkoord te bereiken over de herinrichting van de ring. De geplande omvorming van snelwegen tot stadsboulevards aan de rand van Brussel dien gepaard te gaan overstapparkings die goed verbonden zijn met het openbaar vervoer. De internationale bereikbaarheid van Brussel via Brussels Airport dient te worden verzekerd met een nieuw federaal-regionaal akkoord over vliegroutes en geluidsnormen die de verdere ontwikkeling van de luchthaven alles kansen geeft.
 

Contactpersoon