Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vijf na twaalf voor Vivaldi's fiscale hervorming

Vijf na twaalf voor Vivaldi's fiscale hervorming

  • 19/07/2023

De verlenging van de verlaging van de werkgeversbijdragen die beslist werd voor de eerste twee kwartalen dit jaar ter compensatie van de automatische koppeling van de lonen aan de index, moet na het zomerreces terug op de regeringstafel, aldus Voka KvK Vlaams-Brabant. 

Voka - KvK Vlaams-Brabant stelt vast dat de federale regering er niet in geslaagd is om een akkoord over de fiscale hervorming met de zeven coalitiepartners te bereiken. Het voornemen om via de fiscaliteit en de parafiscaliteit het werken lonender te maken, wordt door iedereen gedeeld. Voka - KvK Vlaams-Brabant en de ondernemingen maakten zich evenwel zorgen dat zij een groot deel van de belastingverlaging zouden moeten betalen door extra lastenverhogingen of nieuwe maatregelen zoals het betalen van de tweede maand ziekte-uitkering door de werkgevers. Dit zou verder de concurrentiekracht van onze bedrijven aantasten.

Voka - KvK Vlaams-Brabant betreurt het dat er geen verdere stappen konden gezet worden in arbeidsmarkthervormingen om zo de werkzaamheidsgraad op te krikken.

“Uit tal van economische cijfers en enquêtes blijkt dat de concurrentiekracht van onze bedrijven, en zeker van de industrie en energie-intensieve bedrijven, zwaar onder druk staat. Door de stijgende lonen ten gevolge van de automatische koppeling van de lonen aan de index en de nog steeds hogere energieprijzen ten opzichte van concurrerende landen boeten we aan competitiviteit en exportkracht in. We krijgen ook steeds meer en ernstige signalen van onze bedrijven en sectoren dat we op een moeilijke tweede jaarhelft en 2024 afstevenen. Daarom moet ​ de regering na het reces de concurrentiekracht met urgentie op de agenda zetten”, aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant

Voka - KvK Vlaams-Brabant dringt aan om de verlaging van de werkgeversbijdragen die begin dit jaar ingevoerd werd voor de eerste kwartalen, minstens met twee kwartalen te verlengen.

foto fiscale hervorming

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus