Skip to main content
 • Home
 • Nieuws
 • Vier nieuwe bestuurders bij Voka - KvK Limburg
 • 15/05/2020

Vier nieuwe bestuurders bij Voka - KvK Limburg

De algemene vergadering van Voka – Kamer van Koophandel Limburg benoemde een aantal mandaten in de Raad van Bestuur. Het verwelkomt vier nieuwe bestuurders, neemt afscheid van vijf bestuurders en herbenoemde zeven bestuurders.

huis van de limburgse ondernemers


Voka – KvK Limburg verwelkomt drie nieuwe bestuurders voor een termijn van drie jaar:

 • De heer Tom Lambert, A&M Invest
 • De heer Ismaël Ben-Al-Lal, Futech
 • De heer Michel Vanderstraeten, Vanderstraeten (voorzitter Confederatie Bouw Limburg)

Daarnaast werd ook mevrouw Tineke Kempeneers (Galvacoat Steelcoat / Metalix) benoemd voor 2 jaar met een Jongerenmandaat, als vertegenwoordiger van Jong Voka Limburg. Zij vervangt voor de jongerenafdeling het aflopende Jongerenmandaat van de heer Lieven ’s Heeren (VVS).

De algemene vergadering herbenoemde ook zes bestuurders voor een nieuwe termijn van drie jaar:

 • De heer Paul Kerkhofs, APK
 • De heer Ivo Marechal, D2Earth Capital
 • Mevrouw Mieke Neven, Burocad Printing
 • Mevrouw Paola Pagnotta, Garage Pagnotta
 • De heer Ruben Peumans, ASAP HR Group
 • De heer Peter Vavedin, Ambiorix

De algemene vergadering herbenoemde tot slot de heer Stijn Martens (Hands Mediarouting) voor een mandaat van 2 jaar met raadgevende stem in naam van Jong Voka Limburg.

De algemene vergadering neemt ook afscheid van vier bestuurders. Hun mandaat eindigde:

 • De heer Sergio Canini, RoofTG Europe
 • De heer Erik Keijers, EK Invest
 • De heer Bert Sohl, Image Design
 • De heer Jean-Paul Teyssen, Aguilas Management

Jarenlange inzet

“We bedanken deze bestuurders voor hun jarenlange inzet en het enthousiasme waarmee ze de belangen van de Limburgse ondernemers verdedigden”, zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg.

“Voka - Kamer van Koophandel Limburg hield bij zijn keuze rekening met een werkbare raad van bestuur, constante verjonging, het evenwicht tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen, de verschillende sectoren en de regionale spreiding. Bovendien speelt de toegevoegde waarde van de kandidaat voor het Kamernetwerk een belangrijke rol. Gezien Voka - Kamer van Koophandel Limburg ongebonden en politiek neutraal is mogen bestuurders ook geen politiek mandaat bekleden”, besluit de voorzitter.

Hoe worden bestuurders gekozen?

De algemene vergadering van Voka – KvK Limburg benoemde en herbenoemde de bestuurders na een positief advies van het benoemingscomité. Dat bestaat uit Bart Soetaers, Paul Kerkhofs en gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Zij zien er op toe dat alle nieuwe bestuurders voldoen aan de selectiecriteria. Die hebben betrekking op onder meer de representativiteit op vlak van sector, bedrijfsgrootte en regio.

Bekijk hier onze volledige bestuursorganisatie

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo