Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Verzekeringssector en overheden moeten méér samenwerken’

‘Verzekeringssector en overheden moeten méér samenwerken’

  • 08/06/2023

Focus op digitalisering, innovatie én meer ondernemingszin. Dat zijn de speerpunten van het toekomstbeleid van Christophe Hamal als CEO van Baloise België. ‘Willen we het hoofd bieden aan de pensioen- en klimaatdossiers, dan moeten we méér samenwerken met de overheid’, meent hij.

Als Brits-Belgische burger (Hamals moeder is Britse) is de 45-jarige Christophe Hamal gewend om over grenzen en obstakels heen te springen. De jonge CEO van verzekeringsgigant Baloise België ging aan de slag in de agro-industriële sector in het Afrikaanse Gabon, behaalde een Master of Business Administration (MBA) aan de prestigieuze INSEAD businessschool in Frankrijk en Singapore en werkte dan in de Belgische banksector. ‘Sinds mei vorig jaar sta ik aan het hoofd van de vijfde grootste verzekeraar in België’, zegt hij. ‘Ik transfereer nu mijn ervaringen uit de financiële wereld en de ondernemerswereld in de verzekeringssector, die mij tot voor enkele jaren nog onbekend was.’
Die wijde, transversale blik heeft op korte tijd al vruchten afgeworpen: de dynamische rebrandingcampagne - met als slogan ‘Baloise, de inspirerende partner van uw toekomst‘ - maakte definitief komaf met het ietwat stoffige,  conservatieve imago van de oldskool verzekeringsmakelaar. ‘In mijn ondernemingsgerichte strategie ligt de focus op de Baloise-verzekeringsmakelaar als onze partner en als ondernemer met expertise. Een partner die niet bang is om risico’s te nemen en vol ondernemingszin onze eindklant bedient.’

 

Innovatie en digitalisering

Volgens Hamal heeft het bankwezen een duidelijke voorsprong op de verzekeringssector inzake digitalisering. ‘In het verleden maakte ik van Buy Way Personal Finance, een traditionele speler op de markt van consumentenkredieten, een van de grootste fintechbedrijven van België’, zegt hij. ‘Dat kon maar door doorgedreven processen van digitaliseringen, wat dan weer de deur opende voor allerhande nieuwe toepassingen in de e-commerce.’
Een gelijkaardig veranderingstraject, met technologie en innovatie als speerpunten, zal de enthousiaste CEO dus geleidelijk aan invoeren in de hele Baloise België-groep. De vaak tijdrovende administratie met veel papierwerk en technische detailberekening van allerhande polissen moet omgezet worden in digitale processen. ‘Extra digitale tools voor onze verzekeringsmakelaars zijn niet alleen een vereiste voor een efficiënte service-op-maat naar onze eindklanten. Het is ook belangrijk voor de professionalisering van onze verzekeringskantoren.’

De recente schaalvergroting van Baloise België - na de overnames van Fidea Verzekeringen en van de schadetak van Athora - verklaart voor een stuk die ambitie om de versnelde innovatie in te voeren. De  integratie van alle activiteiten en producten op een IT-platform is zo goed als rond. Nu wil Baloise zich focussen op versnellen en innoveren.

‘De overheid vaardigt geregeld nieuwe en andere spelregels uit. Dat is verwarrend. Mensen verliezen hierdoor hun vertrouwen in de alternatieve pensioensystemen.’

Stimuli nodig rond pensioenen

Maar voor de breed-maatschappelijke uitdagingen van algemeen belang, zoals het pensioenendossier, volstaan de expertise en vooruitziendheid van de ondernemer-makelaar niet. Een nauw partnerschap tussen de verzekeringswereld en de overheid dringt zich op. ‘We weten dat de eerste pijler voor de pensioenen, het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, ambtenaren en werknemers, onder druk staat’, klinkt het. ‘Op de lange termijn kunnen de overheidsbudgetten dit niet meer inlossen. We riskeren dat we niet voor iedereen een correcte uitbetaling van de pensioenen kunnen garanderen. Toch stellen we in België moeilijke beslissingen rond het pensioendossier uit, zonder een besef van de hoge urgentie.’

Christophe Hamal vergelijkt het met het principe van de zogenaamde boiling frog, de kikker die langzaam levend gekookt wordt in een pot. ‘Naarmate de watertemperatuur toeneemt, past de kikker zijn lichaamstemperatuur daarop aan in plaats van uit de pot te springen. Uiteindelijk loopt het niet goed af’, zegt hij.

De CEO pleit daarom voor meer overheidsstimuli voor de individuele opbouw van aanvullende pensioenen door werkgevers of door de werknemers zelf, de zogenaamde eigen bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld pensioenverzekeringen of pensioenfondsen. Die worden niet alleen onvoldoende aangemoedigd; ze worden zelfs fiscaal afgestraft, zegt de verzekeringstopman. ‘Omdat het overheidsbudget onder druk staat, lijkt het mij aangewezen om mensen méér en niet minder aan te moedigen om zelf ondernemend te zijn, en zodoende een stuk pensioen bijeen te sparen via de tweede en de derde pijler’, benadrukt de CEO. ‘Maar de overheid vaardigt geregeld nieuwe en andere spelregels uit. Dat is verwarrend. Mensen verliezen hierdoor hun vertrouwen in die alternatieve pensioensystemen.’

Vooral voor ondernemers staat er veel op het spel. ‘De regeling van bijkomende pensioenen voor zelfstandigen is onlangs weer een pak minder voordelig geworden. Dat leidt tot een vermindering van het fiscaal sparen bij onze zelfstandigen.’
In de discussie over de fiscale hervormingen moet volgens de CEO de focus op de beloning-voor-werk liggen. En hij gaat verder: ‘Het gehele fiscale kader moet afgestemd worden op de pensioenen van de toekomst. Fiscale stabiliteit moedigt ondernemers aan om pensioenen uit te bouwen en te verankeren.’

 

Klimaatimpact op de branche

Ook in klimaatgerelateerde dossiers zouden verzekeraars en overheid meer en beter kunnen samenwerken, meent de CEO. Door de globale klimaatveranderingen zullen natuurrampen zoals overstromingen, hevige stormen en bosbranden helaas meer voorkomen. De schade aan huizen en wegen zal hierdoor toenemen en die oplopende schadeclaims hebben een impact op de verzekeringsbranche. Want wanneer de schade toeneemt, dan stijgen de premies. ‘Als we niets doen, dan dreigen sommige risico’s onbetaalbaar te worden’, waarschuwt Christophe Hamal. De extreme watersnood in Wallonië twee jaar geleden confronteerde de sector met de effecten van die klimaatverandering. Door een aanhoudende regenval traden rivieren ver uit hun oevers en moesten mensen met bootjes en vrachtwagens geëvacueerd worden. Huizen stortten in en er vielen tal van slachtoffers. ‘Er was miljardenschade’, zegt Hamal. ‘Er kwam kritiek op de langdurige behandeling van de schadeclaims. Maar uiteindelijk heeft onze sector meer dan het dubbele uitbetaald dan verzekerd was. Tijdens die crisis hebben we onze maatschappelijke rol gespeeld. Maar wij kunnen alle effecten van klimaatverandering niet alleen dragen.’

Samenwerking tussen de verzekeringswereld en de overheden moet leiden tot een nieuw, robuust kader. ‘Dit keer speelde de natuurramp zich voornamelijk af in Wallonië’, merkt de CEO op. ‘Morgen kan Vlaanderen ten prooi vallen aan dergelijke calamiteiten. En ik vrees dat we dan misschien weer te laat zullen zijn voor een geïntegreerde aanpak.’

Sterk partnerschap

Om in deze en andere dossiers meer door te wegen op het politieke veld, gelooft Baloise België in een sterk  partnerschap met Voka. ‘Als wij ons uitspreken als verzekeringssector, dan komt onze boodschap misschien wat gekleurd over’, verklaart hij. ‘Voka is een overkoepelende organisatie met een brede basis van ondernemers in Vlaanderen. Dat biedt een groot voordeel.’

www.baloise.be

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

Artikel uit publicatie