Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vervroegde korting op drijfkrachtbelasting compenseert inactiviteit

Vervroegde korting op drijfkrachtbelasting compenseert inactiviteit

  • 07/05/2020

Kamer Antwerpen-Waasland vraagt industriegemeenten Antwerps voorbeeld te volgen

Ondernemers in Antwerpen krijgen de mogelijkheid om vervroegd aanspraak te maken op een vermindering van de belasting op drijfkracht. Het college van de stad Antwerpen legt zijn initiatief  binnenkort aan de gemeenteraad voor. Antwerpen is daarmee een van de steden en gemeenten die gehoor heeft gegeven aan de oproep die Voka Antwerpen-Waasland bij het uitbreken van de coronacrisis lanceerde om ondernemingen die hebben stilgelegen te compenseren en liquiditeitsproblemen af te wenden.

 

Net na het ingaan van de coronanoodmaatregelen stelde Voka Antwerpen-Waasland aan de gemeentebesturen een pakket ondersteunende maatregelen voor om de lokale economie te ondersteunen. Dat ging onder meer over een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing, uitstel van betaling voor belastingen en het zo snel mogelijk betalen van leveranciers. ‘We zien met grote tevredenheid dat heel wat gemeenten met onze voorstellen aan de slag zijn gegaan’, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel.  

Zo besliste het college van de stad Antwerpen vorige week dat bedrijven die hun activiteiten als gevolg van de coronacrisis een tijdlang hebben moeten stilleggen, de korting op de bedrijfsbelasting al dit jaar mogen verrekenen.  Normaal kan een korting voor het aanslagjaar 2020 pas volgend jaar in rekening worden gebracht.  Momenteel wordt een ontwerp van gewijzigd reglement en een vereenvoudigde aanvraagprocedure uitgewerkt om aan de Antwerpse gemeenteraad voor te leggen.

De belasting op drijfkracht is een resultaatsonafhankelijke belasting die door 16* van de 37 gemeenten in de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas wordt geheven.

Voka Antwerpen-Waasland roept alle andere vijftien gemeenten met een drijfkrachtbelasting op om een gelijkaardige vervroegde belastingvermindering voor inactiviteit in te voeren via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Aan de gemeenten Beveren en Temse die zelfs nog geen vrijstelling op inactieve motoren voorzien in hun reglement, vragen we hier snel werk van te maken. Maximale ondersteuning is meer dan welkom om de continuïteit van ondernemingen en jobzekerheid  te verzekeren.

belastingtarief

 

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering