Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vervolgsessie - Impact van welzijn en zorg

Vervolgsessie - Impact van welzijn en zorg

  • 23/04/2021

Op donderdag 22 april organiseerde Voka Health Community samen met SOM de vervolgsessie 'Impact van welzijn en zorg'. 

Gastspreker van dienst, Steff Deprez (Voices That Count) startte deze sessie met een definitie van impact zoals ze door de OESO wordt gehanteerd: positieve en negatieve, bedoelde en onbedoelde, directe en indirecte effecten op langere termijn als resultaat van een initiatief, werking of project (OESO - DAC). Zo loopt meten van impact van inputs en activiteiten (gepland en onder eigen controle), via werking en inspanningen over effecten (invloed) naar impact (ambitie) op korte en lange termijn. Het finale doel zijn duurzame veranderingen die door de organisatie beïnvloed of gecreëerd worden (zie afbeelding 1: de resultaatsketen van inputs naar impact). 

Afbeelding 1: de resultaatsketen van inputs naar impact

de resultaatsketen

Een duidelijk wetenschappelijk gebaseerd kader, zoals "de theory of chance", helpt om het verband te zien tussen de verschillende stappen in een resultaatsketen. Interessant is de toepassing op zowel project, organisatie als op sectorniveau. Het betrekken van klanten, gebruiker, patiënten, medewerkers in een impactmeting zorgt voor een erg brede, kwalitatieve meting van impact. Indrukwekkend is het grootschalig luisteren, wat een erg ruime aanpak is; erg boeiend is de validatie van een betekenis of impact door de respondent zelf; erg knap is de visualisatie van gegevens die zowel kwantitatief als kwalitatief worden voorzien. Zo worden de verhalen achter de cijfers meegenomen. 
 
Het is belangrijk om gelijke terminologie en methodieken te gebruiken bij het meten van impact. Zo is er binnen gezondheidszorg een belangrijke traditie in wetenschappelijk onderzoek, meten van effecten, gebruikerservaringen en verantwoording van publieke middelen. Maar deze zijn vaak beperkt tot een erg strikte, cleane labo-setting. In de sociale onderneming is er meer bewustzijn van de werkelijke wereld waarin zorg verleend wordt. Dat zien we in bv het verschil tussen de meer holistische aanpak die Steff schetste en de erg specifieke focus die soms de medische sector kenmerkt. 
 
Waarom steunen we het denken in functie van verantwoording en impactmeting? Er zijn verschillende redenen:

  • Het is belangrijk dat dit van de sector zelf komt. Opgelegd vanuit overheid zorgt impactmeting mogelijk voor vage, weinigzeggende info. 
  • Metingen kunnen op verschillende niveau's: zowel projectmatig als op organisatieniveau en op sectorniveau kan duidelijk gemaakt worden of en hoe middelen en inspanningen leiden tot de verwachte resultaten op lange termijn.
  • Impactmetingen dienen een dubbel doel: enerzijds verantwoording van ingezette middelen, maar anderzijds ook evalueren, vergelijken en verbeteren van ingezette middelen en werk. 
     

Na deze themasessie blijven er nog heel wat aspecten m.b.t. impact van welzijn en zorg onbeantwoord. In de nabije weken bekijken we samen met SOM naar wat de eerstvolgende noodzakelijke stappen zijn, zowel naar de praktijk van sociaal ondernemerschap toe, als naar de verdere beleidsuitwerking.

Download de presentatie van deze sessie:

- Steff Deprez - Voices That Count

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community