Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vertrouwen bij Vlaamse ondernemers kalft verder af

Vertrouwen bij Vlaamse ondernemers kalft verder af

  • 23/05/2019

Uit de halfjaarlijkse conjunctuuranalyse van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat Vlaamse bedrijven de toekomst steeds somberder inzien. Voor de derde bevraging op rij gaan belangrijke parameters als aanwervingen, investeringen, bestellingen en productie achteruit. “De toestand is nog niet alarmerend, maar de tendens toont duidelijk aan dat onze conjunctuur haar hoogtepunt voorbij is, bedrijfsleiders voelen steeds meer dat het beste achter ons ligt. Daarom moeten er meer mensen aan het werk en moet onze productiviteitsgroei dankzij gerichte investeringen omhoog”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Om de zes maanden bevraagt Voka haar leden. Uit de jongste conjunctuuranalyse bij 650 ondernemers blijkt dat 46% denkt dat de beste jaren achter de rug zijn, al zien ze nog geen zware terugval. 16% ziet een recessie echter snel op ons afkomen. 10% denkt dan weer dat de economie nog zal aantrekken. “Dat zijn nog geen dramatische cijfers, maar we zien wel dat er ten opzichte van zes maanden geleden 5% meer bedrijfsleiders zeggen dat de beste jaren achter de rug zijn”, zegt Hans Maertens.

Vlaanderen minder optimistisch

Negatieve tendensen

Meer dan louter de actuele toestand, is de evolutie van de antwoorden op vier parameters belangrijk. Op geen enkele positieve parameter is er groei, in het beste geval blijft de verwachting stabiel. Het aantal bedrijfsleiders dat in de komende zes maanden wel denkt aan te werven, te produceren of orders te plaatsen, ligt nog steeds hoger dan de collega’s die dat niet denken te doen. Maar het aantal optimisten neemt af.

Zo denkt net iets meer dan 40% in het komende halfjaar meer te produceren, maar eind 2017 was dat nog 50%. De bedrijfsleiders die minder denken te produceren, blijven stabiel ten opzichte van eind 2018. Maar toen was er wel een stijging van 7 naar 17 % ten opzichte van begin 2018.

Eenzelfde tendens ziet Voka bij de aanwervingen. Een jaar geleden dacht nog 43% personeel aan te werven, nu ligt dat aantal op 39%. Omgekeerd dacht een jaar geleden slechts 5% personeel af te danken, dat aantal is nu al verdubbeld naar 10%.

Meer werken en investeren

In combinatie met vertragingen en dreigende handelsconflicten op internationaal niveau, ziet het er niet best uit voor een exportgedreven economie als Vlaanderen. Daarom schuift Voka twee aanbevelingen naar voor. “Ten eerste moeten er meer mensen aan het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor een groot deel voor dat bedrijven niet of minder kunnen groeien. Vlaanderen scoort qua werkzaamheidsgraad met 75% niet slecht, maar dat betekent toch ook dat nog steeds 1 op 4 Vlamingen op actieve leeftijd niet werkt. We moeten minstens het niveau van Nederland of Duitsland kunnen evenaren en naar 80% groeien”, vindt Hans Maertens.

Daarnaast moet volgens Voka ook de productiviteitsgroei omhoog. Die is in ons land al jaren in dalende lijn. “De productiviteit opkrikken, doe je door in te zetten op drie investeringssporen. Investeren in vorming; zowel het onderwijs als levenslang leren. Investeren in infrastructuur; zowel voor de mobiliteit van goederen, mensen als digitale infrastructuur. En tot slot investeren in onderzoek en ontwikkeling om innovatie een boost te geven”, besluit Hans Maertens.

Contactpersoon

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce