Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Versterking Groeipakket en kinderopvang: goed, maar vermijd inkomensvallen

Versterking Groeipakket en kinderopvang: goed, maar vermijd inkomensvallen

  • 29/09/2022

Het Groeipakket en de kinderopvang worden versterkt: er komt 250 miljoen euro recurrent voor het Groeipakket en 100 miljoen extra voor kinderopvang. Het Groeipakket zal voor iedereen uitgebreid worden met 2%. Daarnaast gaan er gericht extra middelen naar zij die dit het meest nodig hebben. Deze groep wordt uitgebreid en de toeslag neemt ook toe. 

Het groeipakket is een van de grootste posten in de Vlaamse begroting en verdeelt meer dan 4 miljard euro naar Vlaamse gezinnen. Bijna 85% van het groeipakket gaat naar het basispakket waar elk Vlaams kind maandelijks een gelijk bedrag ontvangt. Voor Vlaamse gezinnen is dit een welkome aanvulling op lonen en uitkeringen: het is goed dat het bedrag een stuk meegroeit met de stijgende prijzen. 

Het groeipakket bevat ook een aantal toeslagen die wat meer gericht zijn op specifieke doelgroepen. De sociale toeslag steunt gezinnen waarvan het inkomen onder een harde grens ligt en houdt rekening met het aantal kinderen van het gezin. Het aandeel van het groeipakket dat naar deze gezinnen gaat is echter beperkt. Extra middelen naar de sociale toeslagen maken het groeipakket meer gericht voor zij die het meest steun nodig hebben. Elk kind dat recht heeft op een sociale toeslag, krijgt zowel dit als volgend jaar een bonus van 100 euro. Vanaf volgend jaar wordt de sociale toeslag voor wie die nu al heeft, verhoogd met 180 euro. Daarbovenop wordt de groep van kinderen die recht heeft op zo’n toeslag uitgebreid met 50.000 extra kinderen. Voka pleit ervoor om een fijne uitfasering van deze toeslag te voorzien om inkomensvallen te vermijden en om mensen die (opnieuw) aan de slag gaan willen gaan en/of meer uren willen werken niet te ontmoedigen door een harde inkomensval. 

Verder wordt in de Vlaamse begroting ingezet op een versterking van de kinderopvang. Het voorzien van kwaliteitsvolle, toegankelijke en flexibele kinderopvang helpt gezinnen om aan de slag te gaan of te blijven. De extra steun voor kinderopvang is erg welkom. Een kwalitatieve kinderopvang met de nodige ondersteuning van de kinderbegeleiders is essentieel om de ontwikkeling van onze toekomstige generatie te garanderen. Kwalitatieve kinderopvang vormt zo een essentiële hefboom om de tewerkstellingsgraad te verhogen. 

Voka vraagt om het Groeipakket grondig te hervormen zodat wie effectief gebruik maakt van formele kinderopvang én een beperkt inkomen in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslagen. 

De extra steun voor kinderopvang is erg welko. Een kwalitatieve kinderopvang met de nodige ondersteuning van de kinderbegeleiders is essentieel om de ontwikkeling van onze toekomstige generatie te garanderen. Kwalitatieve kinderopvang vormt zo een essentiële hefboom om de tewerkstellingsgraad te verhogen.  

imu - vzw - dieteren