Skip to main content
  • Nieuws
  • Verslag In-zicht: Ruimte voor stedelijke economie

Verslag In-zicht: Ruimte voor stedelijke economie

  • 30/05/2017

Op maandag 22 mei 2017 vond in Brouwerij De Halve Maan in Brugge de inspiratiesessie ‘In-zicht: Ruimte voor stedelijke economie’ plaats.

Deze sessies kaderen in een reeks infomomenten die Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen organiseert in aanloop naar de komende verkiezingen.

Voka bevraagt op die manier de ondernemingen zodat zij mee de richting van het beleid in de toekomst kunnen bepalen.

Tijdens de inspiratiesessie stonden volgende vragen centraal:

  • Hoe zullen we in de toekomst omgaan met ons ruimtegebruik?
  • Zullen industriële activiteiten en infrastructuur meer en meer uit de stad geweerd worden, of moeten we net meer inzetten op principes als inbreiding en verweving?
  • Transformeren steden binnenkort van postindustrieel naar productief?
  • Hoe kunnen we van de stad een aantrekkelijke woon- en werkplek maken?

Gastheer Xavier Vanneste gaf een eerste interessante praktijkcase over hoe hij met Brouwerij De Halve Maan succesvol onderneemt in het hart van de stad en wat daarbij de voordelen, nadelen, uitdagingen en opportuniteiten zijn. De nieuwe bierpijpleiding onder de grond speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Met de nieuwe pijpleiding moeten vrachtwagens niet langer van de bottelarij buiten het stadscentrum tot in het centrum komen. Dankzij de bierpijpleiding behoort Brouwerij De Halve Maan overigens tot de top 5 van toeristische bestemmingen in Brugge. Een uitdaging is dan weer het bekomen van financiering en vergunningen. Vaak zijn die onlosmakelijk verbonden en moet er in stilte onderhandeld worden om vooruitgang te kunnen boeken.

Keynotespreker Joachim Declerck is naast architect en stedenbouwkundige ook medeoprichter van het gerenommeerde Architecture Workroom Brussels. Dat is een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan ruimtelijke ontwikkelingen verwante disciplines. Hij stelt vast dat er de laatste decennia heel veel publieke investeringen in de economie (sluizen, snelwegen, andere infrastructuur) en ontwikkelingen buiten de steden kwamen. Dat zijn echter grote investeringen met gevolgen voor onder meer fileleed en gezondheidszorg.

Een oplossing zou zijn om te evolueren naar een productieve stad waar wonen en werken hand in hand gaan. Nu dienen de steden vooral voor wonen en shoppen maar in de toekomst zou er ook opnieuw geproduceerd moeten worden. Aan de hand van verschillende voorbeelden en 10 principes gaf hij ten slotte mee hoe we zelf kunnen bijdragen tot een productieve stad.

Met al deze achtergrondinformatie gaven de aanwezigen tijdens het interactief deel hun mening en ideeën over de principes die centraal staan in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: verweving, hergebruik en intensivering. Voka West-Vlaanderen zal de input verder uitdiepen en kneden tot beleidsvoorstellen. Die worden in de voorbereiding van de komende verkiezingen overgemaakt aan de bevoegde beleidsmakers. Zo kunnen we mee de richting bepalen voor een slim en efficiënt toekomstig ruimtegebruik.

Meer info?

Jonas Plouvier