Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verslag Symposium "Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder Worden"

Verslag Symposium "Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder Worden"

  • 06/02/2020

Meer dan 223 deelnemers waren present tijdens het symposium “Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder Worden” op zaterdag 1 februari 2020 op de KU Leuven campus Gasthuisberg. Dit symposium werd georganiseerd door “Universiteit Derde Leeftijd Fonds voor Gerontologie” en “Voka Health Community”.

In zijn inleiding beklemtoonde Professor Dr. Jos Tournoy, voorzitter van het Fonds voor Gerontologie, de toenemende vergrijzing (hij verkiest verzilvering) van de bevolking en de mogelijkheid hierop in te spelen met de digitale revolutie. Hij gaf als voorbeeld het monitoren van bewegen, dat op zich een positief cognitief effect heeft, ter preventie van dementie. Strategieën dienen ontwikkeld te worden voor subgroepen; hierbij is interactie nodig tussen bedenkers van innovaties, bedrijven en eindgebruikers; dit is het doel van dit symposium.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, stelde dat de generatie tot 73 jaar reeds vertrouwd is met de digitale technologie en deze dagelijks gebruikt. Dit is een grote opportuniteit. De huidige geneeskunde is sterk in de behandeling van aandoeningen maar is minder gericht op het behoud van levenskwaliteit. Hierin moet geïnvesteerd worden voor maatschappelijk welbevinden, om welzijn en zorg betaalbaar te houden, en als domein met groot markt- en groeipotentieel. Voor Vlaanderen als moderne kenniseconomie zijn hier grote kansen weggelegd. Via Voka Health Community wil Voka hier mee de nodige drivers juist zetten en de verschillende stakeholders uit het veld betrekken.

Rudy Mattheus, voorzitter adviesraad Flanders’ Care & voorzitter stuurgroep Voka Health Community, stelde dat kwaliteit van leven telkens een momentopname Is en dat technologie bruikbaar moet zijn in functie van de omstandigheden. Dit paste hij o.a.toe op de domeinen van zelfstandig wonen en van mobiliteit; de technologie moet telkens veilig en toekomstbestendig zijn en haar weg kunnen vinden naar de gebruiker. Hij beklemtoonde co-creatie en interactie tussen innovatie en entrepreneurschap. Flanders’ Care is onlangs erkend als referentie site in Europa.  

Hierna konden onderzoekers in het domein van “veerkrachtig ouder worden” kort hun poster mondeling introduceren. 39 abstracts waren ingestuurd; ze betroffen o.a. bewegen bij ouderen; cognitieve stimulatie en ondersteuning bij cognitieve stoornissen en dementie; ouderen thuis houden en behoud van zelfstandigheid; psychosociale support voor ouderen; acuut en chronisch zieke ouderen; ICT in gezondheids- en zorgbeleid; attitudes en perceptie ten opzichte van ICT en technologie;  monitoring, datatransfer en omgeving.

Tot slot stelde minister Wouter Beke dat de omstandigheden rond verouderen enorm evolueren; de groep 65-74 jaar ervaart momenteel de hoogste levenskwaliteit; de aankomende babyboomers vormen een grote uitdaging en een enorme opportuniteit; artificiële intelligentie kan een belangrijke ondersteuning zijn, maar zorg zal altijd ook een menselijke dimensie behouden.

Vice-rector Chris Van Geet wees erop dat de oudere populatie een zeer gevarieerde doelgroep vormt, en dat het dus belangrijk is de technologie aan specifieke populaties te koppelen. Zij beklemtoonde dat, naast het ontwikkelen, het valideren van technologie uitermate belangrijk is, en ziet hierin ook een belangrijke  opdracht voor de academische wereld.

Hierop volgde een zeer druk bijgewoonde posterbeurs en netwerkreceptie.

 

Hieronder vind je de presentaties:

- Hans Maertens

- Rudy Mattheus

 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel