Skip to main content

Verschillen overbruggen

  • 27/11/2018

DUO for a JOB organiseert mentoring door werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact te brengen met ervaren 50-plussers, bij voorkeur uit dezelfde sector. Op die manier kunnen zij de jongeren ondersteunen en bijstaan bij hun professionele plannen.

Dankzij dit mentoringprogramma en door het delen van ervaringen, wil de vereniging de toegang tot de arbeidsmarkt van deze jongeren met een migratieachtergrond garanderen en ook de kennis van onze oudere generatie valoriseren.

“Dankzij DUO heb ik meer zelfvertrouwen, en voel ik me meer op mijn gemak om mezelf uit te drukken en mijn competenties te benadrukken in mijn zoektocht naar een job. Ik weet nu hoe ik mijn netwerk moet opbouwen en contacten moet leggen om mijn professioneel en sociaal leven op te bouwen. Ik kan ook al zelf nieuwkomers in België begeleiden, en hen helpen hun plaats te vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ik ben veranderd." 

Emad, mentee

Door het organiseren van intergenerationele en interculturele ontmoetingen, gaat DUO discriminatie tegen en smeedt het tegelijk een sociale band en solidariteit. Vandaag is de organisatie actief in Brussel, in Wallonië (in Luik) en in Vlaanderen (in Antwerpen en Gent).

Diversiteit op de werkvloer bij DUO for a JOB

De resultaten van het project zijn overtuigend, zowel voor het verminderen van ongelijkheid voor de toegang tot werk, als voor de beroepsinschakeling van jongeren met een migratieachtergrond en de valorisering van 50-plussers.

“Van de factoren die aan de basis liggen van de moeilijkheden voor jongeren met een migratieachtergrond, zien we dat het gebrek aan sociaal kapitaal en professionele netwerken een prominente plaats innemen. Ook onvoldoende kennis van de maatschappij, de arbeidsmarkt en de culturele codes zijn bepalende factoren. Ervaringen uitwisselen met een mentor ruimt die obstakels heel efficiënt uit de weg. Dat is waarin we geloven bij DUO for a JOB: ontmoetingen tussen jongeren met een migratieachtergrond en mensen met specifieke beroepservaring die hun kennis en ervaringen delen. Dat is essentieel opdat iedereen zijn plekje vindt op sociaal en professioneel vlak. Het gaat om wederzijdse ontdekking. In de multiculturele samenleving die België is, willen we mensen de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en te leren samenleven om zo de culturele diversiteit - en die is overal - maximaal te benutten."

Julie Bodson, advocacy coordinator van de vereniging.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - Sport Vlaanderen
VZW_IMU_GROUPS
IMU - Altez 0110
ING
SD  Worx