Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verplicht telewerk onbegrijpelijk voor ondernemingen

Verplicht telewerk onbegrijpelijk voor ondernemingen

  • 17/11/2021

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt de beslissing van het Overlegcomité om over te gaan tot verplicht telewerk voor vier dagen per week - en vanaf 13 december drie dagen - absoluut niet te begrijpen. Er vinden immers dankzij de vele inspanningen van ondernemingen amper besmettingen plaats op de werkvloer. Het verplichte telewerk zal economische en vooral mentale schade met zich meebrengen. De bedrijven vrezen daarnaast ook extra administratieve rompslomp met een omslachtige en nutteloze RSZ-tool op kop. Voor Voka moet de boosterprik op de werkvloer absolute prioriteit krijgen. Het is stuitend dat de uitgestoken hand van de bedrijfswereld om vaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken, nu al meer dan een half jaar wordt genegeerd.

Ondernemingen zijn nu al coronaproof georganiseerd. Een combinatie van telewerk, beperkte bezetting en hygiëneregels zoals afstand, mondmaskers en ventilatie heeft ertoe geleid dat er bijna geen besmettingen meer plaatsvinden op de werkvloer. Bedrijven nu de arm omwringen met verplicht telewerk voor vier dagen is dan ook helemaal niet te begrijpen en getuigt van een gebrek aan vertrouwen. We betreuren de beslissing en vragen nu om de administratieve impact van de telewerkverplichting tot een minimum te beperken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bedrijven de arm omwringen met 4 dagen verplicht telewerk getuigt van gebrek aan vertrouwen

Hans Maertens

Bedrijfsvloer nu al coronaproof
De telewerkverplichting die het overlegcomité de werkgevers oplegt, is niet onderbouwd en daardoor ook niet uit te leggen. Besmettingscijfers tonen aan dat het coronavirus op de bedrijfsvloeren amper wordt doorgegeven, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in Vlaamse bedrijven. Bedrijven zijn reeds lang vertrouwd met structureel telewerk en treffen daarnaast tal van maatregelen om de werkvloer coronaproof te houden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van hun medewerkers, een verantwoordelijkheid waar ze niet licht mee omspringen.

Zo kort mogelijk
Het verplicht telewerk dat vandaag wordt ingevoerd, mag slechts voor korte tijd worden aangehouden. Langdurig verplicht telewerk weegt op de bedrijfsactiviteiten, zet de dienstverlening onder druk en heeft een aanzienlijke impact op het mentale welzijn van de medewerkers. Het verplichte telewerk zal leiden tot minder evenementen en heeft een directe impact op dienstverlenende ondernemingen zoals schoonmaak en beveiliging,  catering en horeca. Voor hen komt dit neer op opnieuw een zware beperking van hun bedrijfsactiviteit, zonder compensatie.

Geen heksenjacht
Voka waarschuwt dat de controle op de telewerkverplichting niet mag uitmonden in een heksenjacht tegen ondernemingen. De RSZ-tool die dit voorjaar daarvoor werd ingezet, was veel te omslachtig en de meerwaarde in het bestrijden van de pandemie is nooit aangetoond. Het copy/paste hernemen van die tool is voor Voka onaanvaardbaar. Voka zal hierop bijzonder kritisch toekijken.

Boosterprik op de werkvloer
Volgens Voka is de enige uitweg uit deze ellende de vaccinatie en het versnellen van de uitrol van de corona-boosterprik.  De vaccinatiemachine moet zo snel mogelijk weer op volle kracht draaien. Met Voka pleiten we er al sinds maart voor om mensen via het werk te vaccineren. Werkgevers hebben jarenlange ervaring- met het toedienen van griepvaccins.  We begrijpen totaal niet dat de uitgestoken hand van de bedrijfswereld om dit mogelijk te maken, nu al maandenlang boudweg genegeerd wordt.
Iedereen moet de kans krijgen om snel en vlot gevaccineerd te worden, ook met een boosterprik. Na de aanvankelijke euforie over onze koppositie in Europa, zijn we nu kostbare tijd aan het verliezen. Er zijn voldoende vaccins, wij vragen om de bedrijven te betrekken bij de boostervaccinaties. Combineer  de griepvaccinaties met de boosterprikken. Alleen een maximale vaccinatie kan ons beschermen”, besluit Hans Maertens.
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel