Skip to main content
 • Home
 • Nieuws
 • Verplaatsingen tijdens coronacrisis: welke nodige en nuttige attesten?
attesten
 • 22/03/2020

Verplaatsingen tijdens coronacrisis: welke nodige en nuttige attesten?

Door het sluiten van de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen hebben uw (buitenlandse) werknemers in sommige gevallen één of meerdere attesten nodig. Hieronder kunt u een overzicht vinden.

Franse grensarbeiders

We lieten u reeds eerder weten (zie artikel) welke attesten u nodig heeft om te waarborgen dat Franse werknemers de Franse grens kunnen oversteken in het kader van hun tewerkstelling in onze Belgische bedrijven.

Franse werknemers krijgen de toestemming om zich naar hun werk te verplaatsen (indien telewerk niet mogelijk is), maar moeten hiervoor twee documenten kunnen voorleggen:

1. Een “attestation de déplacement dérogatoire”, opgesteld door de werknemer, kan u hier downloaden. 

 • Dit document is een verklaring op eer en moet dagelijks door de werknemer opgemaakt en gedateerd worden. 

2. Het document “justicatif de déplacement professionel”, opgesteld door de werkgever, kan u hier downloaden.

 • In dit document wordt verklaard door de werkgever dat:
  • de verplaatsing van de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd onder de vorm van telewerk
  • OF dat de professionele verplaatsing niet uitgesteld kan worden

Belgische werknemers

Verder is er ook het document, genaamd “Certificate proving the need to cross the border”. Hierdoor zal uw Belgische medewerker bij controles aan de grenzen aan de Belgische politie kunnen aantonen dat zij of hij een essentiële verplaatsing maakt naar het buitenland in opdracht van haar / zijn werkgever. 

Klik hier om het document te downloaden.

Ook binnen de landsgrenzen van België zijn in gevolge het M.B. van 18 maart 2020 niet alle verplaatsingen toegelaten. Er is momenteel geen attestatiesysteem voorzien. Los van enige verplichting, kan het wel handig zijn dat u daar zelf in voorziet, maar er is dus geen verplicht systeem of model. Graag stellen wij u bijgevoegd model ter beschikking.  

Nederland

Vanaf 22 maart kunnen grensarbeiders uit de vitale sectoren en met cruciale beroepen sneller de grens tussen België en Nederland passeren dankzij een vignet. Dit vignet moet voorkomen dat grensarbeiders uit deze sectoren en beroepen opgehouden worden aan de grens.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland. Goederen- en dienstenvervoer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens over moeten, kunnen dit nog altijd doen, mits het respecteren van een aantal regels:

 • Grensarbeiders die NIET in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij omwille van werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die WEL in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zijn sneller de grens passeren.

Het vignet wordt verstrekt met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

De werkgeversverklaring kunt u hier downloaden.

Het vignet voor vitale sectoren en cruciale beroepen kunt u hier vinden.

Contactpersoon

Caroline Van de Gehuchte

Manager HR & Talent - Kennis&Advies/Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
banner VanRoey april
CRM Group
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Deloitte Private
pfl
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse