Skip to main content
 • Nieuws
 • Verplaatsingen tijdens coronacrisis: welke nodige en nuttige attesten?

Verplaatsingen tijdens coronacrisis: welke nodige en nuttige attesten?

 • 22/03/2020

Door het sluiten van de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen hebben uw (buitenlandse) werknemers in sommige gevallen één of meerdere attesten nodig. Hieronder kunt u een overzicht vinden.

Franse grensarbeiders

Sinds 11 mei is de Franse exitstrategie in voege. Dit houdt enkele wijzigingen in wat betreft verplaatsingen en de vereiste documenten.

Iedereen die de Belgisch-Franse grens oversteekt moet op Frans grondgebied in het bezit zijn van een 'Attestation de déplacement international' en in geval van meer dan 100 kilometer ook een 'Déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence' . Dit geldt dus ook vanuit België komende chauffeurs!

De procedures en documenten voor Belgische detacheringen op Frans grondgebied, blijven eveneens gelden, aangevuld met specifieke documenten sinds corona:

 • A1 attest
 • SIPSI-documenten (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/)
 • Arbeidsovereenkomst (+ recente loonfiche)
 • Identiteitskaart
 • Attestation de déplacement international (sinds corona)
 • Déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence (sinds 'déconfinement')

Voor houders van de Belgische nationaliteit die omwille van het uitvoeren van professionele doeleinden de Franse grens (moeten) oversteken, bestaat er eveneens een formulier, uitgegeven door de Belgische overheid: 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf

Alle essentiële, professionele activiteiten laten toe de Franse grens over te steken. Noodzakelijke documenten:

Alle actuele info: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement

Belgische werknemers

Verder is er ook het document, genaamd “Certificate proving the need to cross the border”. Hierdoor zal uw Belgische medewerker bij controles aan de grenzen aan de Belgische politie kunnen aantonen dat zij of hij een essentiële verplaatsing maakt naar het buitenland in opdracht van haar / zijn werkgever. 

Klik hier om het document te downloaden.

Ook binnen de landsgrenzen van België zijn in gevolge het M.B. van 18 maart 2020 niet alle verplaatsingen toegelaten. Er is momenteel geen attestatiesysteem voorzien. Los van enige verplichting, kan het wel handig zijn dat u daar zelf in voorziet, maar er is dus geen verplicht systeem of model. Graag stellen wij u bijgevoegd model ter beschikking.  

Nederland

Vanaf 22 maart kunnen grensarbeiders uit de vitale sectoren en met cruciale beroepen sneller de grens tussen België en Nederland passeren dankzij een vignet. Dit vignet moet voorkomen dat grensarbeiders uit deze sectoren en beroepen opgehouden worden aan de grens.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland. Goederen- en dienstenvervoer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens over moeten, kunnen dit nog altijd doen, mits het respecteren van een aantal regels:

 • Grensarbeiders die NIET in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij omwille van werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die WEL in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zijn sneller de grens passeren.

Het vignet wordt verstrekt met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

De werkgeversverklaring kunt u hier downloaden.

Het vignet voor vitale sectoren en cruciale beroepen kunt u hier vinden.

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag
MK - Advertentie Van Dessel
Advertentie VanRoey- nov