Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • "Verlengen jongste kerncentrales is juiste keuze"

"Verlengen jongste kerncentrales is juiste keuze"

  • 21/03/2022

Er komt in 2025 dan toch geen volledige kernuitstap in ons land. De federale regering wil de twee jongste kernreactoren 10 jaar langer in gebruik houden. Op 16 februari hadden Voka, VBO, UWE & BECI hier op aangedrongen. "Dit is de juiste beslissing", zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Na urenlange onderhandelingen heeft het federale kernkabinet beslist om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 toch niet te sluiten in 2025.

De federale regering neemt de juiste beslissing en beslist principieel om twee kernreactoren langer open te houden. We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. We moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. En we moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken door meer dan ooit in te zetten op hernieuwbare energie

Tom Laveren - gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen

Op 16 februari hebben de werkgeversorganisaties Voka, VBO, UWE en Beci in een gezamenlijke mededeling gevraagd om twee nucleaire reactoren langer open te houden en zo de energiebevoorrading te verzekeren.

Voka bepleit al maandenlang het standpunt dat elke beslissing over onze energietoekomst afgetoetst moet worden aan enkele cruciale voorwaarden.

  • De leverzekerheid van energie moet te allen tijde gewaarborgd zijn. We kunnen ons geen enkel risico op een stroomtekort veroorloven.
  • De afhankelijkheid van buitenlandse regimes op het vlak van energiebevoorrading moet zo klein als mogelijk gehouden worden. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland bewijst dat onverwachte gebeurtenissen een enorme invloed kunnen hebben op de energieprijzen en -bevoorrading. Onze bedrijven moeten energie kunnen aankopen aan competitieve en voorspelbare prijzen.
  • De energietransitie naar een CO2-arme economie moet versterkt en versneld worden. De overheid moet een kader creëren dat investeringen in nieuwe technologie en in basisinfrastructuur aanmoedigt en ondersteunt.

Voka is tevreden dat de principiële beslissingen die de federale regering vandaag heeft genomen in lijn liggen met de door Voka geschetste voorwaarden. De federale regering staat nu voor de belangrijke opdracht om de genomen beslissingen snel en adequaat uit te voeren. Voka zal de uitvoering van het energieakkoord kritisch en constructief opvolgen.

Voka en de Vlaamse ondernemingen investeren meer dan ooit in de duurzame klimaattransitie. Voka is tevreden dat ook de regering extra middelen voorziet voor waterstof in de industriële transitie. Verder moet er gewerkt worden aan een langetermijnbeleid dat afgestemd is tussen alle overheden.

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder