Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verleng de steunmaatregelen voor bedrijven tot midden volgend jaar

Verleng de steunmaatregelen voor bedrijven tot midden volgend jaar

  • 21/10/2020

We begrijpen dat er nu ingegrepen moet worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is. Maar we dringen er ook op aan dat de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van de bedrijven, zowel Vlaams als federaal, snel verlengd worden tot midden volgend jaar.

Voka stelt vast dat de regeringen verregaande maatregelen nemen ter bescherming van de gezondheid, zoals de sluiting van de horeca, het verder beperken van sociale contacten en het terugschroeven van evenementen. We begrijpen dat er nu moet ingegrepen worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is.

Maar de maatregelen komen hard aan bij ondernemingen, vooral in sectoren en diensten die opnieuw delen in de klappen. Het forse steunpakket dat aangekondigd wordt, zal noodzakelijk zijn om zwaar getroffen ondernemingen te redden.

Maar we dringen er ook verder op aan dat de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van de bedrijven, zowel Vlaams als federaal, snel verlengd worden tot midden volgend jaar.

Geen algemene lockdown

We zijn ook bijzonder verontrust over de gezondheidscrisis en begrijpen dat er nu ingegrepen moet worden. We zijn opgelucht dat er geen tweede algemene lockdown komt - de hele samenleving en economie nog eens volledig op slot gooien, zou catastrofale gevolgen hebben, met veel bedrijven die het niet zouden overleven en 40% die het enkel zouden overleven mits extra steunmaatregelen bovenop de huidige. 

Maar de veiligheidsmaatregelen die nu genomen worden, raken wel een aantal sectoren en diensten zoals horeca, evenementen, cultuur, toerisme en toeleverende bedrijven in het hart. Consumenten zullen wellicht terughoudender worden en minder winkelen en kopen, wat voor onze bedrijven – die nu al 8 maanden door heel zwaar weer gaan - verder omzetverlies zal betekenen. Daar komt nog bij dat de vraag naar onze exportproducten al maanden zeer laag blijft. 
 

2020 is een economisch rampjaar. Nu moeten we er alles aan doen om 2021 maximaal te redden.

Niko Demeester

Steunmaatregelen zeer noodzakelijk

We dringen er dan ook op aan dat de steunmaatregelen voor bedrijven, zoals de tijdelijke werkloosheid wegens corona, het uitstellen of kwijtschelden van belastingen en bijdragen, het bankenplan, de ondersteuning door PMV, enz. verlengd worden tot midden volgend jaar. Het aangekondigde extra steunpakket voor de horeca en getroffen sectoren moet onmiddellijk geïmplementeerd worden. 

Anders zullen heel wat bedrijven dit niet overleven, met fors jobverlies tot gevolg, zeker nu het er naar uit ziet dat deze situatie nog een hele tijd kan duren.

Daarnaast moet snel werk worden gemaakt van de federale en Vlaamse relance- en investeringsplannen om, ondanks de coronamaatregelen, de economische motor toch weer aan te zwengelen.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

De richtlijnen voor telewerk die onze bedrijven moeten toepassen, worden aangescherpt. Maar we zijn tevreden dat er, mede op vraag van Voka, rekening gehouden wordt met de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening, wat de nodige flexibiliteit in de arbeidsorganisatie toelaat. 

Onze ondernemingen hebben immers sterk geïnvesteerd in veilige werkomgevingen voor hun medewerkers. Dankzij die investeringen is werken op het bedrijf - goed georganiseerd en met respect voor de sanitaire voorschriften - perfect mogelijk.

Toegelaten terugkeermomenten helpen om de onderlinge band tussen het bedrijf en de collega’s te behouden, zeker in deze moeilijke omstandigheden.

Coronabarometer is goede zaak

Dat de scholen open blijven, vindt Voka een goede beslissing. Zo lopen leerlingen geen verdere leerachterstand op en moeten werkende ouders niet zelf instaan voor bijkomende begeleiding of opvang. 

Ook de aangekondigde implementatie van de coronabarometer vindt Voka een goede zaak. Hoe slecht we nu ook scoren, zo’n barometer zorgt voor transparantie en duidelijkheid over de maatregelen die bij elk risiconiveau horen. Dit biedt hopelijk voorspelbaarheid en perspectief, zeker als we de tweede golf doorkomen.

2021 redden

Voka zal de ondernemingen en hun medewerkers blijven oproepen om de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te blijven respecteren en de nieuwe maatregelen te volgen. Alleen zo kunnen we uit deze zware crisis geraken.

Nu moeten we voor eens en altijd het virus verslaan. 2020 is een economisch rampjaar. Nu moeten we er alles aan doen om 2021 maximaal te redden.
 

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice