Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Vergunning ruimte tijdelijke opslag

  • 05/10/2022

Via een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) kan je niet-Uniegoederen die het douanegebied van de EU binnenkomen, voor een korte periode opslaan in afwachting van het toekennen van een te bepalen douanebestemming.

how to

 

De maximumtermijn voor tijdelijke opslag bedraagt 90 dagen.

Je kan goederen in tijdelijke opslag plaatsen vanaf het moment dat je ze bij de douane aanbrengt. Als aangever kan je de betaling van invoerrechten en andere heffingen uitstellen zolang de goederen zich onder deze regeling bevinden.

Als je goederen met status, goederen in tijdelijke opslag, niet direct onder een douaneregeling plaatst, dan moet je deze goederen laten opslaan in een gebouw of op een terrein dat voor die opslag is goedgekeurd.

Wie kan gebruikmaken van een RTO?

In principe kan iedereen van een RTO gebruikmaken. Elke operator die deze regeling wil toepassen, en ook goederenbehandelaars en terminaloperatoren in zee- en luchthavens komen in aanmerking.

De tijdelijke opslag wordt in de praktijk vooral gebruikt door bedrijven die zich bezighouden met het laden en lossen van schepen en vliegtuigen in het internationale verkeer. De beheerder van de ruimte is tegenover de douaneautoriteiten aansprakelijk voor de opgeslagen goederen. De opslagruimte moet door de douane zijn goedgekeurd.

De voordelen van RTO

De vergunning Ruimtelijke Tijdelijke Ordening biedt interessante voordelen:

  • De afhandeling van goederen in lucht- en zeehavens binnen de EU kan op een eenvoudige en snelle manier gebeuren
  • Je kan goederen tot 90 dagen in tijdelijke opslag voorzien. Er is geen onmiddellijke verplichting om een douanebestemming te geven binnen de 24 uur na het aanbrengen van de goederen, ongeacht welke vervoerwijze.
  • Deze werkwijze is volledig gratis.
  • Bovendien is deze aanpak ook kostenbesparend, omdat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om goederen over te brengen tussen verschillende ruimtes voor tijdelijke opslag onder schorsing van invoerrechten en andere heffingen én zonder opmaak van douanedocumenten voor transit.

Basisvoorwaarden

Om een vergunning RTO aan te vragen, moet je voldoen aan enkele basisvoorwaarden:

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen voor de goederen die onder de regeling RTO geplaatst worden
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm
  • Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn, en eventuele bijbehorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.

Voer je regelmatig goederen in?

Dan zijn een goede kennis van fiscale spelregels,  het opstellen van correcte aangiftes en het toekennen van de juiste goederencodes essentieel. Tijdens de Voka-opleiding, “Wegwijs in het importeren van goederen,” krijg je de kans om je kennis over deze materie grondig bij te schaven en/of te updaten.

 

Meer info?

Contactpersoon

Lisa Lemmens

Projectmanager Marketing & Communicatie

Artikel uit publicatie