Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vergunning Brussels Airport: Strenge voorwaarden mogen geen eindpunt zijn voor verdere groei

Vergunning Brussels Airport: Strenge voorwaarden mogen geen eindpunt zijn voor verdere groei

  • 29/03/2024

Voka vzw en Voka - KvK Vlaams-Brabant reageren op de toekenning van de nieuwe omgevingsvergunning aan Brussels Airport.

"De nieuwe omgevingsvergunning legt de nationale luchthaven strenge exploitatiebeperkingen op. Op korte termijn is de continuïteit en de ontwikkeling van de luchthaven nog mogelijk en worden de huidige activiteiten en de jobs gevrijwaard. Op langere termijn creëert het plafond op het aantal vliegbewegingen onzekerheid over de toekomstige groei van Brussels Airport."

"Voka rekent erop dat het harde plafond kan worden doorbroken door technologische ontwikkelingen en innovatie in de luchtvaartindustrie met steeds stillere en zuinigere vliegtuigen. De nieuwe omgevingsvergunning houdt hier nog geen rekening mee en mag dan ook geen eindpunt zijn voor een duurzame groei van de luchthaven."

"Brussels Airport is van levensbelang voor de Vlaamse en Belgische economie. Naast de Vlaamse zeehavens is de nationale luchthaven de belangrijkste toegangspoort voor internationale handel in ons land. De luchthaven moet kunnen blijven meegroeien met de economie.”

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Vlaams-Brabant

Frank Beckx, directeur kennis- en lobbycentrum Voka vzw

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus