Skip to main content
  • Nieuws
  • "Vereenvoudigd Vlaams doelgroepenbeleid werpt vruchten af"

"Vereenvoudigd Vlaams doelgroepenbeleid werpt vruchten af"

  • 29/06/2018

Sinds 1 juli 2016 is in Vlaanderen het nieuwe doelgroepenbeleid operationeel. Vandaag verschijnt een eerste tussentijdse evaluatie van het vernieuwde beleid, dat mede onder impuls van Voka tot stand kwam. “Met het verschijnen van het jaarrapport krijgen we nu zicht op de resultaten van 1 jaar werking en die tonen een substantiële ondersteuning en verbetering aan,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Toch zijn er nog uitdagingen, zo blijken vooral zestigplussers nog moeilijk door te stromen naar jobs. “Op de arbeidsmarkt van vandaag hebben we alle handen nodig. Het is een uitdaging voor iedereen om ook de zestigplussers succesvol naar jobs toe te leiden.”

Vlaanderen verwierf met de 6de staatshervorming de bevoegdheiDoelgroepenbeleidd over het doelgroepenbeleid. Vlaanderen koos voor een forse vereenvoudiging voor drie groepen: jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Voka was één van de architecten van dit vernieuwde systeem. Op basis van de gegevens van het 2de kwartaal in 2017, ondersteunt Vlaanderen gemiddeld 200.000 werknemers à rato van 133 mio euro per kwartaal. Het valt te verwachten dat deze cijfers nog verder zullen toenemen gezien maatregelen meerdere jaren lopen naast de intrede van nieuwe groepen.

Met de RSZ-korting voor ouderen koos Vlaanderen voor een continuering van het federale beleid en dat is nodig. Op de arbeidsmarkt vandaag hebben we iedereen nodig, oudere werknemers hebben het moeilijker om een job te vinden en hebben dus extra steun nodig. De cijfers tonen alvast aan dat die steun werkt. In het 2de kwartaal 2017 bleken er ruim 140.000 55-plussers aan de slag met de ondersteuning en gaven bijna 3.200 oudere werknemers recht op een verhoogde aanwervingskorting wat illustreert dat ook deze groepen daadwerkelijk aangeworven worden. De werkzaamheid is lichtjes aan het toenemen maar verdere ondersteuning is noodzakelijk. Toch blijven er ook uitdagingen. Vooral de zestigplussers hebben het nog moeilijk. Hier zal in de toekomst nog een extra inspanning moeten geleverd worden.

Waar het Vlaamse beleid ten aanzien van ouderen koos voor de continuïteit, werden de regels fors vereenvoudigd voor jongeren. Voortaan kunnen zowel laag- als middengeschoolde jongeren recht geven op een RSZ-korting en ook dat lijkt te lukken met respectievelijk bijna 13.000 en 27.000 jongeren in het 2de kwartaal van 2017. Gemiddeld wordt de loonkost gereduceerd 13%. Dat de ondersteuning noodzakelijk is, bleek onlangs nog maar eens uit de schoolverlatersenquête van VDAB. Van de laaggeschoolde schoolverlaters in 2017 was 29.1% na 1 jaar werkloos, bij de middengeschoolde was dit 12%. Ter vergelijking, bij de hooggeschoolde jongeren gaat het nog om 4.1% die overigens sterk geconcentreerd zit in een aantal studierichtingen. Het toont aan dat de ondersteuning voor middengeschoolde jongeren ook op zijn plaats is gezien de groep achterblijft in tewerkstelling.

“Het systeem is een succes en ondernemers vinden de weg naar de steunmaatregelen,” aldus Hans Maertens. Voka verwelkomt de beleidspistes om verder uit te breiden naar ouderen en laaggeschoolde jongeren. “Laat ons dit systeem dus verder te tijd geven om op het terrein succesvol uitgerold te worden. Wel vragen we om de piste van automatische toekenning te onderzoeken en zo snel mogelijk in te voeren.”

Graag meer info over het doelgroepenbeleid? Klik hier.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd