Skip to main content

Verdubbel het aantal IBO’s

  • 23/11/2017

Gisteren werd voor de tweede keer de European Employers’ Day georganiseerd. Bedoeling is om overal in Europa de band tussen werkgevers en openbare diensten te versterken. Zo wil de overheid de aandacht vestigen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Ook VDAB deed mee. Onder de noemer ‘De eerste keer met VDAB’ wil VDAB het contact versterken met de ondernemingen. Voka ondersteunt deze actie en maakte gisteren samen met VDAB werkgevers bewust van de kansen die er nog liggen op de arbeidsmarkt. “Onze arbeidsmarkt is meer dan ooit op zoek naar geschikt talent. Nochtans hebben we 200.000 werklozen op dit moment. Tijd dus om als ondernemers de handen in elkaar te slaan met VDAB en zo iedereen aan de slag te krijgen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Om de actie van VDAB te ondersteunen nam Voka gisteren mee deel aan eeneerste keer met vdab bel-actie naar werkgevers. Vanuit een callcenter belde Hans Maertens samen met Fons Leroy de werkgevers op. “Het was de bedoeling om de ondernemers warm te maken voor de diensten van VDAB. Veelal zijn ondernemers nog onvoldoende op de hoogte van wat VDAB allemaal kan doen voor een onderneming”, zo zegt Hans Maertens. “We zijn ervan overtuigd dat VDAB een goede partner is om ondernemers te begeleiden en te ondersteunen in hun zoektocht naar talent.”

Toch zal er volgens Voka ook meer nodig zijn. “Meer dan ooit zijn onze ondernemingen op zoek naar geschikt talent. De banen zijn er, maar ze raken amper ingevuld. Toch hebben we meer dan 200.000 werklozen in Vlaanderen. Daarom is het alle hens aan dek”, stelt Maertens. Voka roept dan ook op om nog meer in te zetten op opleiding op de werkvloer: “Een snelle manier om mensen naar werk te begeleiden is de individuele beroepsopleiding (IBO). Vorig jaar werden 20.600 IBO’s opgestart, waarvan er 17.000 tot een goede einde werden gebracht. Het is dus een absoluut succesverhaal. Laat ons dat aantal in de toekomst verdubbelen.”

In dat kader ligt momenteel een ontwerp van versnellingsplan voor. Hiermee wil VDAB in de activering van mensen een versnelling hoger schakelen en die is meer dan welkom. Zo moet voor Voka de VDAB vooral inzetten op een betere screening van werklozen, sneller toeleiden naar vacatures of opleidingen waaronder IBO en dit in een duidelijk kader van rechten en plichten. De huidige krapte vraagt om een beleid dat kansen geeft maar mensen ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en inbreng. Voka zal alvast constructief meewerken om dit plan voldoende ambitieus en concreet ingevuld te krijgen.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant