Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verdeling middelen vervoerregio’s: na de middelen, nu de mandaten

Verdeling middelen vervoerregio’s: na de middelen, nu de mandaten

  • 18/07/2019

De vervoerregio Limburg zal zelf mee kunnen beslissen over de besteding van zo’n 37 miljoen euro om haar openbaar vervoer performanter te maken. In totaal wordt er 85 miljoen geïnvesteerd in het kernnet, het aanvullend net en vervoer op maat. “Een stap in de goede richting, maar het vervolg wordt nu cruciaal. Naast de middelen, is er nood aan een flexibele governance om het systeem van basisbereikbaarheid te optimaliseren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

In haar verkiezingsmemorandum, waarin aanbevelingen voor de komende regeringen worden geformuleerd, bombardeerde Voka – KvK Limburg een eenvoudig bestuur van de vervoerregio’s met middelen én mandaten tot één van haar topprioriteiten. Met 12% van het totaalbudget krijgt Limburg nu een realistisch werkingsbudget toegewezen. “Laat ons niet vergeten dat we slechts volledige zeggenschap hebben over 5 miljoen euro van de totale 85 miljoen euro. Enkel over de last-mile kunnen onze steden en gemeenten volledig zelf beslissen”, aldus Johann Leten.

Meer bevoegdheden nodig

Dankzij lobbywerk van Voka – KvK Limburg valt de vervoerregio Limburg als enige gelijk met de provinciegrenzen. “Dit is een ideaal vertrekpunt om onze interne mobiliteit aan te pakken. Dit zorgt voor minder wagens op onze drukke wegen en geeft de Limburger meer mogelijkheden om zich te verplaatsen naar het werk. Dit is ook goed voor onze Limburgse bedrijven. Om hier een succes van te maken, moeten we naast de middelen, nu ook de bevoegdheden en aan mandaten krijgen. We moeten zelf onze centen kunnen spenderen”, zegt Leten.

"Om niet aan het doel voorbij te schieten, moeten de bevoegdheden van de regio’s gemaximaliseerd worden" 

Het concept van de vervoerregio ontstond als een pilootproject om de verkokering binnen het Departement Mobiliteit en Openbare  Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS effectief tegen te gaan. Johann Leten: “Om niet aan het doel voorbij te schieten, moeten de bevoegdheden van de regio’s gemaximaliseerd worden. Er moet een mogelijkheid komen tot privatisering en ook andere mobiliteitsbevoegdheden moeten gedecentraliseerd worden. Pas dan zal het echt potentieel van de vervoerregio Limburg benut kunnen worden.”

Gedelegeerd bestuurder Johann Leten geeft meer toelichting op TVL: