Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Veolia opent innovatieve sorteerlijn in Gentse haven

Veolia opent innovatieve sorteerlijn in Gentse haven

  • 28/10/2022

Veolia investeert 12 miljoen euro in een innovatieve sorteerlijn op haar site in de Gentse haven. Deze zorgt ervoor dat tot 35% van het inkomend grof bedrijfsrestafval alsnog gerecupereerd wordt om te recycleren tot nieuwe grondstoffen. Dat komt neer op zo’n 21.000 ton afval per jaar dat opnieuw nuttig toegepast wordt. Voka-Vegho is blij met deze duurzame investering in het havengebied.

sorteerlijn

De sorteerlijn werd ingehuldigd door Vlaams minister-president Jan Jambon in het sorteer- en overslagcentrum voor niet-gevaarlijk afval gesitueerd in Gent. Deze sorteerlijn zorgt ervoor dat tot 35% van het inkomend grof bedrijfsrestafval alsnog gerecupereerd wordt om te recycleren tot nieuwe grondstoffen. Dat komt neer op zo’n 21.000 ton afval per jaar dat opnieuw nuttig toegepast wordt. Met deze innovatie onderstreept Veolia het maatschappelijk belang van sorteren: door te recycleren stoten we tonnen minder broeikasgassen uit ten opzichte van het ontginnen van primaire grondstoffen. “Deze investering van Veolia past in de plannen van de Vlaamse regering om koploper te worden in de circulaire economie”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. 

Veolia voldoet met de nieuwe sorteerlijn als eerste afvalverwerker in Vlaanderen aan de strenger wordende Vlaamse reglementering over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Die wetgeving werd in juli 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt begin 2023 volledig in werking.

Vlaams minister-president Jan Jambon juicht de pionierende stappen van Veolia toe en huldigde samen met Gents burgemeester Mathias De Clercq de nieuwe sorteerlijn in. De aanwezigheid van de minister-president is een krachtig signaal: Vlaanderen wil een hoofdrol spelen in de recyclagemarkt van morgen. Vlaams minister-president Jan Jambon over de nieuwe sorteerlijn: “Deze investering van Veolia past in de plannen van de Vlaamse regering om koploper te worden in de circulaire economie. Niet alleen verkleinen we zo de impact op het milieu en onze afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen, we stimuleren ook nieuwe technologische oplossingen om hoogwaardige recyclage mogelijk te maken. Zo zetten we Vlaanderen op de kaart als hub van de circulaire economie”.  Burgemeester Mathias De Clercq vult aan: “Gent is aan het uitgroeien tot dé hub voor circulaire economie. Door slim om te gaan met afval en reststromen te hergebruiken kunnen we onze CO2-uitstoot sterk doen verlagen. Zo maken we samen met onze ondernemers werk van een klimaatneutrale stad en haven.”

Veolia Group neemt met deze investering opnieuw het voortouw in de sector. De sorteerlijn bestaat uit de nieuwste sorteertechnologieën in combinatie met een uniek werkingsconcept. Zo zorgen diverse onderdelen, zoals zeven, magneten, herkenningscamera’s, mechanische en optische scheiders voor een optimale sortering, waardoor er tot 35% recycleerbaar afval gerecupereerd wordt.

Vlnr: Nicolas Germond, Jan Jambon, Mathias De Clercq en Philippe Tychon
Vlnr: Nicolas Germond, Jan Jambon, Mathias De Clercq en Philippe Tychon

 

Investeringen in cleantech zijn cruciaal voor een duurzame en circulaire toekomst in onze haven en regio.

Katelijne Haspeslagh, adviseur milieu & klimaat

Contactpersoon

Simon Brouckaert

Jong Ondernemen - Arbeidsmarkt

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.
OV - Festival van Vlaanderen
Gent Jazz 2024