Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vennootschap oprichten? Dat kan voortaan volledig digitaal

Vennootschap oprichten? Dat kan voortaan volledig digitaal

  • 05/08/2021

Een vennootschap oprichten? Sinds 1 augustus hoef je niet meer fysiek bij je notaris langs te gaan: je kan voortaan de oprichtingsakte via videoconferentie digitaal tekenen.

Ondernemer worden is een grote stap, zeker wanneer je daarbij een vennootschap wil oprichten. Het is tijdrovend om alle paperassen snel in orde te krijgen. Zo moest je tot voor kort nog steeds fysiek langsgaan bij de notaris om je handtekening te zetten onder de authentieke akte die nodig is om een vennootschap te kunnen oprichten.

Maar sinds deze maand kan dat laatste volledig digitaal. Dit geldt voor alle rechtspersonen en kost je als ondernemer trouwens niets extra. Concreet kan het verlijden van de authentieke akte nu via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Diens aanwezigheid blijft wel vereist, ook al is het virtueel. De notaris voert immers de nodige controles uit vooraleer de akte kan worden ondertekend.
 

Dit is een belangrijke tijdsbesparing voor de ruim 32.000 vennootschappen die jaarlijks in België worden opgericht

Om het ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelde de Federatie van het Notariaat (Fednot) het platform StartMyBusiness. Inloggen kan via je eID of via de app itsme. Via het platform kan je de gegevens invullen die de notaris en zijn medewerkers nodig hebben om de oprichtingsakte op te stellen. StartMyBusiness bevat ook informatie over de juridische aspecten van ondernemen.

Start-ups aanmoedigen

Deze nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat past binnen de omzetting van een Europese richtlijn over het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. De redenering hierachter is dat een verplicht fysiek bezoek aan de notaris potentiële oprichters van start-ups kan ontmoedigen om een vennootschap op te richten.

De vernieuwing moet die hinderpaal dus wegnemen en zo ondernemerschap aanwakkeren. Landen die zo’n digitalisering al doorvoerden, merkten trouwens een significante stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. 

Snel, makkelijk en online

Het is alvast een belangrijke tijdsbesparing voor de ruim 32.000 vennootschappen die jaarlijks in België worden opgericht. Voka dringt er ook al langer op aan om het in ons land mogelijk te maken om een bedrijf snel, makkelijk en volledig online op te starten. 

Het oprichten van een vennootschap is natuurlijk maar de eerste stap (weliswaar de belangrijkste) om economische activiteiten op te starten. Het is nu dan ook zaak om de overige procedures die nodig zijn voor het lanceren van economische activiteiten als ondernemer verder op elkaar af te stemmen.

 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce