Skip to main content

Veel sporen maken nog geen traject

  • 15/02/2017

Het is met ons energiesysteem zoals met een trein: als je de locomotief weghaalt, rolt de trein nog wel even door, maar uiteindelijk komt hij tot stilstand. Voor Voka moeten de diverse oefeningen rond een energiepact daarom zo snel mogelijk uitmonden in een maatschappelijk gedragen en toekomstgericht project, dat de nodige garanties biedt op een leveringszekere, competitieve en duurzame energievoorziening. Voorlopig blijft het evenwel nog zoeken naar een sterke locomotief die ons op het juiste spoor van de energietransitie kan zetten.

Onze ondernemingen hebben dringend uitzicht nodig op stabiliteit, in de vorm van een gegarandeerde en competitieve stroomvoorziening.

 

  • Zowel de federale als de Vlaamse regeerakkoorden beloofden deze legislatuur een energiepact
  • Er werden reeds veel verschillende oefeningen opgestart
  • Na drie jaar regeren zijn de (vier) energieministers voor het eerst samengekomen.
  • Ondertussen lanceerde Europa in november 2016 een zeer ambitieus energiepakket

 

Het energiedebat domineert regelmatig het nieuws. Helaas bijna altijd in een negatief daglicht. Risico’s op stroomtekorten, stijgende kosten, veiligheidsincidenten in verouderde centrales, buitenlandse investeerders die de aftocht moeten blazen, … niet bepaald het soort berichtgeving om vrolijk van te worden. Nochtans is energie een van de slagaders van onze economie, en daarmee voor een groot stuk ook van onze welvaart. Hoe is het zover kunnen komen?


Voor een stuk zijn dit de groeipijnen van een sector die door een Europese liberaliseringsgolf evolueert van een sterk centraal aangestuurd planbeleid naar een geliberaliseerde en meer dynamische markt. Samen met deze evolutie moet ook nog eens de omslag naar een duurzamer energiesysteem gemaakt worden. En dat bovenop een staatsstructuur die de bevoegdheden rond energie over vier ministers (en een Europese Commissie) uitsmeert. Begin er maar eens aan, …


Net dat is wat we nu moeten doen. Er eindelijk aan beginnen. Maar niet zomaar. Doordacht en met een plan, niet improviserend en ad hoc. De uitdaging is immers enorm. Een toekomstgericht energiesysteem verschilt fundamenteel van hetgeen we nu kennen. Van een centraal vraaggestuurd systeem gaan we naar een meer decentrale en aanbodgestuurde elektriciteitsvoorziening. Deze (r)evolutie moet goed omkaderd worden, zodat de betaalbaarheid en competitiviteit ervan op geen enkel moment in het gedrang komen. We hebben daarvoor heus geen eindeloos naast elkaar lopende trajecten nodig (de Klimaattoppen, de Stroomversnelling, het interfederaal Energiepact, het nationaal debat over de koolstoftarifering, … om er maar enkele te noemen). Waar het op neerkomt, is vanuit een overkoepelende structuur de bestaande inzichten bundelen en samen met de stakeholders de - bij momenten moeilijke - keuzes maken. Gedragen keuzes inzake de rollen van de verschillende actoren, de lastenverdelingen die bij de transitie komen kijken en de rol van België in het Europese project van een ‘Energy Union’. Dat zoiets kan, is eerder al bewezen door de buurlanden, die ondertussen niet zijn blijven stilzitten.


Onze ondernemingen hebben voor hun stroombehoefte dringend uitzicht nodig op stabiliteit. Stabiliteit in de vorm van een gegarandeerde stroomvoorziening, ook op de langere termijn, en in de vorm van een beleid dat oog heeft voor de effecten van deze transitie op de competitiviteit van onze ondernemingen. Flankerende maatregelen, zoals de energienorm, moeten het voor onze ondernemingen mogelijk maken zich te focussen op hun kerntaak: toegevoegde waarde en welvaart creëren.


We kijken daarbij hoopvol, maar ook kritisch naar de lopende initiatieven. Voor Vlaanderen en België is 2017 op vlak van energie een kanteljaar. We moeten deze uitdaging intelligent en daadkrachtig aanpakken, willen we Europees en internationaal niet uitgerangeerd geraken. Voka is steeds bereid hierin een constructieve bijdrage te leveren, met de oprechte wens de transitie in het rechte spoor te houden.

 

Klaas Nijs - Klimaat en energie - klaas.nijs@voka.be

 

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez