Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • VDAB Limburg als spelverdeler op de arbeidsmarkt

VDAB Limburg als spelverdeler op de arbeidsmarkt

  • 08/09/2022

“Vroeger had je knelpuntvacatures, vandaag zien we een knelpunteconomie.” Joris Philips, kersvers directeur van VDAB Limburg, windt er geen doekjes om. Want nog nooit waren het aantal vacatures in onze provincie zo hoog en het aantal werkzoekenden zo laag. Een signaal voor de VDAB om een aantal versnellingen hoger te schakelen als centrale regisseur op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Anno 2022 is de moeilijke zoektocht naar nieuw talent met stip de grootste kopzorg voor menig ondernemer. “Op tien jaar tijd is het aantal vacatures in Limburg verdrievoudigd. Tegelijk nam het aantal werkzoekenden met maar liefst 30 procent af”, zegt Joris Philips. “Vroeger telden we zes werkzoekenden per vacature, terwijl dit er vandaag amper twee zijn. Bedrijven moeten alles uit de kast halen om vacatures zo wervend mogelijk te maken.”

VDAB - Joris Philips - knelpunteconomie en knelpuntberoepen

In dialoog met werkgevers

Joris haalt nog enkele sprekende cijfers aan: “Op een populatie van 100 Limburgers tellen we 73 personen die aan de slag zijn, 2 werklozen en 25 inactieven. Die cijfers van het Steunpunt Werk leggen een andere problematiek bloot: een te grote groep Vlamingen die momenteel niet werken en ook niet actief op zoek zijn naar werk. Om onze jobmotor op volle toeren te krijgen, moet dit aantal zo snel mogelijk naar beneden. Samen met diverse partners willen we vanuit VDAB Limburg mee onze schouders zetten onder die doelstelling. Zo bekijken we via co-creatie met werkgevers hoe we drempels kunnen overbruggen, door bijvoorbeeld aan jobcoaching te doen of mensen vaca-
turegericht op te leiden.” 

 

VDAB Limburg als regisseur


De toon is gezet: de VDAB Limburg wil zich in de toekomst niet langer opstellen als werkbemiddelaar, maar evolueren naar een activerings- en loopbaanregisseur. Hoe ziet die rol er concreet uit? Joris legt uit: “Naast onze rol als matchmaker tussen werkgevers en werkzoekenden krijgen we ook een cruciale rol in het activeren van mensen die niet werken, het ondersteunen van burgers in hun loopbaan en het verzamelen van data. Tegelijk hebben we de ambitie om onze dienstverlening voor werkgevers sterk uit te breiden. Het samenwerken met externe partners biedt ons de kans om – in een collectieve verantwoordelijkheid – alle puzzelstukken van dit plaatje samen te leggen en zo de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.”

 

Brede waaier van uitdagingen


“Met dit nieuwe takenpakket kunnen we gerichter werken om de vele uitdagingen op de Limburgse arbeidsmarkt te tackelen”, geeft Joris aan. “Ik denk hierbij aan de opvolging van huismoeders en -vaders, leefloongerechtigden, personen met een handicap en langdurig zieken, het wegwerken van de digitale kloof bij bepaalde doelgroepen, zoals onder meer bij oudere werknemers, het promoten van levenslang leren en het begeleiden van werkgevers naar structureel telewerk. Ook het beter integreren van anderstalige werknemers via onze individuele beroepsopleidingstrajecten blijft een belangrijk aandachtspunt. En last but not least geloven we sterk in het principe ‘hire for attitude, train for skills’, met bedrijven die evolueren naar lerende organisaties en hun medewerkers op de werkvloer de nodige persoonlijke vaardigheden aanleren op weg naar persoonlijke groei.”

Proximus
imu - vzw - Uzbrussel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Altez