Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • VCDO-deelnemers werken aan de beperking van hun CO2-uitstoot

VCDO-deelnemers werken aan de beperking van hun CO2-uitstoot

  • 11/08/2021

Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties publiceerde deze week een alarmerend klimaatrapport. Ook bedrijven en hun werknemers beseffen dat extra inspanningen nodig zijn. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen begeleidt op dit moment iets meer dan 40 ondernemingen in het behalen van een VCDO-jaarcertificaat.

Deze bedrijven beseffen dat duurzaam ondernemen een organisatie innoveert en toekomstbestendig maakt. Ze werken onder meer aan actiepunten rond innovatie, circulaire economie, grondstofbesparing, welzijn op de werkvloer en opleiding. Maar ook energietransitie en energiebesparing zijn focuspunten.

Voka West-Vlaanderen ondersteunt haar leden maximaal om duurzaam ondernemen in te bedden in het bedrijfsbeleid. Naast infosessies en opleidingen rond duurzaam waterbeheer, energiegebruik, en circulaire economie is er het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Deelnemers aan het VCDO zijn overtuigd dat inzetten op duurzaam ondernemen belangrijk is voor de maatschappij, maar ook economisch interessant is.

Via dat VCDO-traject gaan bedrijven jaarlijks het engagement aan om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te vertalen in concrete actiepunten voor hun onderneming. Wie gedurende een jaar 10 duurzame acties positief opzet, ontvangt een jaarcertificaat. Wie 3 succesvolle VCDO-trajecten afwerkt, komt in aanmerking voor het Unitar-Cifal SDG Pioneer-certificaat van de Verenigde Naties.  Vorige cyclus hebben 33 bedrijven het jaarcertificaat behaald en ondertussen hebben al 27 VCDO-deelnemers een SDG Pioneer-certificaat gekregen.

Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn. Burgers, overheden én bedrijven zullen nu samen nog meer inspanningen moeten doen om de klimaatverandering binnen de perken te houden en om klimaatneutraliteit te realiseren.

Kom alles te weten over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen via onze website voka.be/vcdo of contacteer duurzaamondernemen.wv@voka.be.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag