Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vanaf januari 686 km wegennet extra belast met kilometerheffing

Vanaf januari 686 km wegennet extra belast met kilometerheffing

  • 26/09/2023

In het kader van de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan heeft de Vlaamse regering beslist om het betold wegennet uit te breiden waarop de kilometerheffing voor vrachtwagens van toepassing is.

Het betold wegennet wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid met alle gewestwegen in de havengebieden van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende en met alle hoofdwegen. Deze uitbreiding is gemarkeerd in het rood op onderstaande kaart. Om sluipverkeer te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren, worden ook een aantal andere wegen toegevoegd aan het betold wegennet. Deze toevoegingen zijn op de kaart aangeduid in blauw en geel. In totaal worden er vanaf 1 januari 2024 686 km extra belast.

extra wegen met kilometerheffing

Voka betreurt de uitbreiding van het betold wegennet. Bij de invoering van de kilometerheffing in 2016 is geopteerd om de wegen in de havengebieden niet op te nemen in het netwerk. De implementatie van de kilometerheffing in het havengebied zal de kostprijs verhogen van een groot aantal haveninterne transporten. Dit kan een concurrentieel nadeel en marktverstoring creëren ten opzichte van de voornaamste buitenlandse concurrerende havens waar geen kilometerheffing van toepassing is. De concurrentiepositie van onze havens kan hierdoor worden aangetast. Voka gelooft ook niet dat de uitbreiding van het netwerk tot wegen waarop vandaag het nultarief geldt, aanleiding zal geven tot een modale verschuiving, dit was in het verleden ook niet het geval.

Contactpersoon

Freija Fonteyn

Adviseur logistiek en mobiliteit

imu - vzw - Altez