Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding”

“Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding”

  • 28/11/2022

De arbeidsmarkt is de laatste paar jaar in een razendsnel tempo veranderd. Mensen vinden met de juiste competenties én die aan boord houden, vraagt dan ook een andere manier van denken. De focus komt meer te liggen op toekomstgericht denken en opleiden. Directeur Strategie VDAB Sven De Haeck geeft tekst en uitleg.

“Een van de belangrijkste evoluties is de volatiliteit van de arbeidsmarkt”, steekt hij van wal. “Alles gaat sneller dan ooit. Vroeger duurden de cycli op de arbeidsmarkt telkens enkele jaren, maar nu zitten we qua economische conjunctuur al aan de derde crisis in evenveel jaar. Dat stelt niet alleen bedrijven voor problemen; ook wij moeten permanent het geweer van schouder wisselen.”

Creatiever aanwerven

Traditiegetrouw lag er veel nadruk op selectie en rekrutering; nu verschuift het accent eerder naar prospectie en opleiding. “Het wordt almaar belangrijker om vooruit te kijken en potentiële arbeidskrachten te zoeken die op dit moment misschien nog niet over de juiste competenties beschikken. Dat vraagt een mindswitch, want je moet door een aantal onvolkomenheden heen kijken”, klinkt het. 

Creatiever aanwerven is dus de boodschap, net als nog meer inzetten op opleiding. “Het komt erop neer dat je bijna je eigen werknemer moet creëren en vormgeven. Ook voor bestaande medewerkers rijzen er nieuwe vragen: hoe hou je ze aan boord, hoe zorg je ervoor dat ze kunnen meegroeien met je onderneming en eventueel doorgroeien, om zo plaats te maken voor minder complexe profielen die misschien gemakkelijker te vinden zijn? Bijscholing en omscholing zijn op dat vlak cruciaal”, vertelt Sven.

Het komt erop neer dat je bijna je eigen werknemer moet creëren en vormgeven.

Sven De Haeck, VDAB

4 speerpunten

Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ telt 4 speerpunten: activeren, opleiden, werkbaar werk en interregionale mobiliteit. Als arbeidsmarktregisseur speelt VDAB daar uiteraard op in. “Als het gaat over activering, is het onze intentie om de arbeidsreserve te verbreden door groepen te sensibiliseren die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt en die geen werkloosheidsuitkering krijgen. Hen gaan we nog meer een positief verhaal brengen over de waarde van werken." 

"Daarnaast gaan we periodes van inactiviteit positiever invullen. Mensen die lange tijd tijdelijk werkloos zijn, krijgen de kans om via opleiding hun competenties te versterken en eigenaarschap op te nemen over hun loopbaan. Over opleiding gesproken: vanaf volgend jaar zetten we sterk in op vacaturegericht opleiden. Voor een een cluster van vacatures of gekende knelpuntberoepen kijken we dan welk opleidingstraject nodig is. Anderzijds blijven we werkplekleren stimuleren en ondersteunen, bijvoorbeeld met IBO’s of andere stagevormen.

Vanaf volgend jaar zetten we sterk in op vacaturegericht opleiden.

Sven De Haeck

Ook op het vlak van interregionale mobiliteit richt VDAB zich in de toekomst nog meer op de knelpuntvacatures. “We werken al goed samen met de andere publieke tewerkstellingsdiensten in België en gaan nu gezamenlijk met hen projecten opzetten in functie van clusters van vacatures, inclusief acties om taaldrempels weg te werken.” Rond het laatste element in het werkgelegenheidsakkoord, werkbaar werk, heeft VDAB geen specifieke bevoegdheden. “Maar we zijn ons er natuurlijk sterk van bewust dat onder andere werkbaar werk een belangrijke factor is om niet-beroepsactieven te overtuigen om de stap te zetten naar werk.”

Transitiepunten

Nog een nieuwigheid vanaf 2023: er worden in heel Vlaanderen Transitiepunten opgericht, die moeten anticiperen op overtallen of tekorten bij bedrijven. “Als een onderneming bijvoorbeeld merkt dat bepaalde functies zullen verdwijnen door de digitalisering, kan ze met ons bekijken hoe de betrokken werknemers geheroriënteerd kunnen worden. Medewerkers zullen ook tijdelijk als het ware ‘gedeeld’ kunnen worden met andere bedrijven. Die proactieve benadering maakt een vlottere transitie mogelijk, zonder periode van werkloosheid voor de betrokken werknemers.” 

De conclusie van Sven

“Kijk positief naar het potentieel op de arbeidsmarkt: heb oog voor de positieve punten van de werkzoekenden die er nog zijn. Wees ook proactief. Bekijk welke profielen je onderneming op lange termijn nodig heeft, zodat je op tijd kan starten met rekruteren en opleiden. En klop zeker bij VDAB aan als je ondersteuning nodig hebt: door de verbinding te maken van vacatures, opleidingen en werkzoekenden kunnen we samen jouw witte raaf vormen!”

Meer info