Skip to main content

Vakbonden spelen met vuur

  • 14/12/2018

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat er in een aantal grote Vlaamse bedrijven vandaag gestaakt wordt en dat er actie gevoerd wordt op invalswegen naar de bedrijventerreinen. Voka vindt dat de vakbonden in deze moeilijke tijden met vuur spelen en meer verantwoordelijkheid moeten tonen. “De vakbonden moeten beseffen dat iedereen langer zal moeten werken en dat we in sociaal overleg moeten zoeken hoe we dit werkbaar kunnen houden. Dat gebeurt nu al in het Vlaams sociaal overleg”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De voorbije weken riep Voka de politici herhaaldelijk op hun verantwoordelijkheid te nemen, en de noodzakelijke sociaal-economische beslissingen uit te voeren. Vandaag worden onze bedrijven geconfronteerd met schadelijke stakingen. Voka vraagt nu aan de vakbonden dezelfde verantwoordelijkheidszin. “De regeringscrisis, de dreigende Brexit en de vertragende conjunctuur, zorgen voor een heel onzeker klimaat. De Brexit alleen al zou volgens KULeuven-onderzoek 42.000 banen kunnen kosten. Dit is niet het moment om met vuur te spelen en onze bedrijven lam te leggen”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De vakbonden protesteren tegen de pensioenhervormingen. “Maar in tijden van een nijpend tekort op de arbeidsmarkt en een dreigende vergrijzing, moeten we er net voor zorgen dat we zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen en behouden, in plaats van ze thuis te laten”, aldus Hans Maertens. Voka wijst er ook op dat onze bedrijven 156.000 jobs gecreëerd hebben de voorbije vier jaren. Om die jobs in te vullen en bovendien de vergrijzingsgolf op te vangen, moeten meer handen langer aan het werk blijven. De sociaal-economische hervormingen uit de Arbeidsdeal zijn daarvoor absoluut nodig.

De vakbonden beweren ook dat mensen minder geld overhouden op het einde van de maand. Maar uit recente studies blijkt net dat het beschikbaar inkomen de afgelopen jaren gestegen is. Bovendien wonnen we concurrentiekracht terug op onze buurlanden door loonmatiging. We moeten opletten dat nieuwe loonsverhogingen de lonen niet terug doen ontsporen en zo de teruggewonnen concurrentiekracht onmiddellijk teniet doen.

Beschikbaar inkomen gezinnen

Voka roept de vakbonden op de sociale acties niet te laten uitdijen maar zich constructief op te stellen en de regels van het sociaal overleg te volgen. Zoals in het actieplan werkbaar werk dat vandaag ondertekend wordt door de vakbonden ACV en ACLVB, de Vlaamse werkgeversorganisaties en de Vlaamse regering. In het plan worden tal van gemeenschappelijke acties genomen om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. “Dit is de weg die moet gevolgd worden, en niet deze van stakingen en blokkades zoals vandaag”, aldus nog Hans Maertens.

Contactpersoon

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx