Skip to main content
  • Nieuws
  • Vakbonden schieten zichzelf in de voet met politieke staking

Vakbonden schieten zichzelf in de voet met politieke staking

  • 13/02/2019

Voka stelt vast dat de staking van woensdag heel wat hinder veroorzaakte en voor grote schade bij onze bedrijven heeft gezorgd. De drie zeehavens en de nationale luchthaven lagen zo goed als plat, waardoor onze logistieke navelstreng volledig werd afgesloten. Ook heel wat industriële bedrijven en het openbaar vervoer ondervonden grote hinder van de staking. Voka heeft weinig begrip voor de syndicale actie. “De vakbonden schieten zichzelf in de voet. Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast. Een akkoord vind je niet op straat, maar rond de tafel”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Havens, grote industriebedrijven en openbaar vervoer zwaar getroffen

De vakbonden meenden woensdag dat ze het best hun gelijk halen door te staken en zo niet te produceren in de bedrijven en het land te verdelen. Nochtans zouden ze beter moeten weten. “Niet staken, maar werken loont. In tegenstelling tot wat de vakbonden beweren, is de koopkracht net gestegen. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken en cijfers. Dankzij de taxshift en het IPA-akkoord van 2017-2018 zijn de lonen van wie werkt, er extra op vooruitgegaan. Bovendien hebben de bedrijven 229.000 jobs gecreëerd, dus 229.000 keer extra koopkracht voor de gezinnen”, zegt Hans Maertens. Dat ook de vakbonden uit de publieke sector mee staakten, toont volgens Voka aan dat dit niet alleen een staking is voor meer loonsopslag in de private sector. “Dit is een politieke staking tegen deze regering, waar de bedrijven en bij uitbreiding de hele samenleving de dupe van zijn”, aldus nog Hans Maertens.

StakingUit een enquête bij haar leden woensdagochtend bleek dat de economische activiteit in heel Vlaanderen zwaar getroffen is. De drie zeehavens lagen zo goed als plat, de nationale luchthaven volledig. Ook een aantal openbare diensten waren dicht en bij grote industriële bedrijven werd geheel of gedeeltelijk gestaakt. Op een aantal bedrijventerreinen werden ook filterblokkades georganiseerd met de nodige hinder tot gevolg. Bij de heel grote bedrijven zei bijna 8 op de 10 bedrijven ofwel een verminderde of zelfs helemaal geen productie te hebben. Bij de bedrijven tussen de 50 en 250 werknemers zakte dit tot 6 op 10. Bij de kmo’s met minder dan 50 werknemers was er minder stakingsbereidheid maar kwamen werknemers te laat op het werk, of waren er mogelijke problemen bij klanten of leveranciers. De economische schade van dergelijke staking is moeilijk exact te berekenen maar bedraagt voor Vlaanderen zeker minstens een half miljard euro.

Voka bedankt tot slot ook de vele honderdduizenden werknemers die woensdag wél aan het werk waren. “We willen hen expliciet bedanken dat ze ondanks de oproep en polemiek toch zijn komen werken of een alternatief gevonden hebben en zo actief bijdragen aan de welvaart in ons land”, zegt Hans Maertens. Een aantal onder hen kon het werk toch bereiken dankzij de minimale dienstverlening bij het spoor. “De minimale dienstverlening is een doeltreffend middel om zo het recht op werken te garanderen. We dringen er als Voka op aan dat er ook een minimale dienstverlening zou komen bij de luchtverkeersleiders zodat ons luchtruim geen 24 uur hermetisch afgesloten is”, aldus nog Voka.

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant