Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vakbonden schieten zichzelf in de voet met politieke staking

Vakbonden schieten zichzelf in de voet met politieke staking

  • 13/02/2019

Vandaag vindt voor het eerst sinds december 2014 een algemene staking plaats. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft geen begrip voor de syndicale actie die vandaag voor grote hinder zorgt in onze regio. Tegenover het democratisch recht op staken staat een evenwaardig recht op werken. Op verschillende locaties in West-Vlaanderen komt dit recht in het gedrang. Bovendien heeft deze actie voor ondernemingen een onnodige, hoge economische kost. Voka West-Vlaanderen blijft alvast vragende partij om tot een sociaal akkoord te komen, dat een gezond evenwicht inhoudt tussen meer koopkracht en bescherming van de competitiviteit. Door weg te lopen van de onderhandelingstafel schieten de vakbonden zichzelf in de voet. 

Op verschillende locaties in West-Vlaanderen ondervinden medewerkers, klanten en leveranciers hinder van de stakingsactie. Voka West-Vlaanderen stelt evenwel vast dat de actiebereidheid in de publieke sector groter is dan in de private sector. De werknemers die actief zijn in de private sector staan dichter bij de economische realiteit en ervaren meer hoe hoe ondernemingen vandaag onderhevig zijn aan toenemende concurrentie en maatschappelijke veranderingen. Sommige ondernemingen hebben vandaag beslist om collectief te sluiten omdat een sluiting nog altijd goedkoper is dan te moeten produceren aan verminderde capaciteit. De actie lijkt het felst in de haven van Zeebrugge maar dit is vooral te wijten aan blokkades van verkeersknooppunten en toegangswegen. We betreuren dat het meestal kleine groepjes van actievoerders zijn die de weg versperren en zo de hele haven lam leggen. Dit doet vragen rijzen over de reële actiebereidheid.

“Heel wat medewerkers van onze leden-ondernemingen drukken de wens uit om te werken, en dus niet te staken of beslisten om verlof te nemen liever dan hinder te moeten ondervinden van deze actie. Wij stellen het stakingsrecht niet ter discussie, maar kunnen evenmin aanvaarden dat niet-stakende werknemers het recht wordt ontzegd op vrije toegang tot het bedrijf", stelt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

In tegenstelling tot wat de vakbonden beweren, is de koopkracht net gestegen. Dankzij maatregelen als de taxshift zijn de lonen van wie werkt er nog eens extra op vooruitgegaan. En een groot deel van de maatregelen voor de bedrijven resulteerden in 229.000 jobs. Dat ook de vakbonden uit de publieke sector mee staken, toont aan dat dit geen staking is voor meer loonsopslag in de private sector. “Dit is een politieke staking, waar onze ondernemers en bij uitbreiding de hele samenleving de dupe van zijn", vervolgt Mons. Deze staking creëert extra onzekerheid op een moment dat de economie vertraagt en zet zo de jobs en verhogingen van lonen en uitkeringen op het spel voor heel veel mensen.

Voka West-Vlaanderen wil tot slot de vele werknemers die vandaag wél aan de slag gegaan zijn bedanken. “In heel wat ondernemingen ging het personeel ondanks de oproep en de polemiek gewoon aan de slag en dragen zo actief bij aan de welvaart in onze regio”, besluit Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag