Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vaccineren op de werkvloer eindelijk mogelijk

Vaccineren op de werkvloer eindelijk mogelijk

  • 17/12/2021

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht dat vaccineren op de werkvloer mogelijk wordt. In een eerste fase zal geprikt worden bij 7 Vlaamse bedrijven met minstens 1.000 werknemers. Het moet de ambitie zijn om na die eerste fase ook in andere bedrijven de vaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken. Vaccineren op de werkvloer kan volwaardig geïntegreerd worden in de huidige en de toekomstige vaccinatiecampagnes. Voka pleit er al maanden voor om bedrijven te laten meehelpen aan de vaccinatie. 

“We zijn blij dat de ministers van volksgezondheid onze argumentatie zijn gevolgd om vaccineren op de werkvloer mogelijk te maken. We moeten alle mogelijkheden benutten om zoveel en snel mogelijk mensen een derde boosterprik te geven. Voor de helft van alle werknemers is telewerk geen optie. Zij krijgen voortaan de kans om op het werk een coronavaccin te krijgen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


Een proefproject wordt opgestart waarbij vaccineren op de werkvloer mogelijk wordt voor 10 ondernemingen in België, waarvan 7 in Vlaanderen. Het gaat om ondernemingen waar meer dan 1.000 medewerkers op eenzelfde site werken. Enkel de medewerkers die een niet-telewerkbare functie vervullen, komen in aanmerking voor het vaccin op de werkvloer. De keuze voor vaccinatie is vrijwillig. 

De bedrijven hebben de nodige infrastructuur in huis om de vaccins in optimale omstandigheden te bewaren. De vaccins worden geleverd via het lokale vaccinatiecentrum. De toediening van de vaccins gebeurt door medisch personeel van de interne bedrijfsgeneeskundige dienst. Deze artsen en verpleegkundigen hebben ruime ervaring met het toedienen van vaccins op de werkvloer in het kader van de jaarlijkse griepvaccinatie. 

Elke prik die op de werkvloer wordt gezet, wordt geregistreerd in de centrale databank vaccinnet. De privacy van de gevaccineerde medewerker blijft gegarandeerd.

Voor Voka is dit proefproject het begin van een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne. 
“De pandemie wordt stilaan een endemie. De kans is groot dat we nog niet aan de laatste vaccinatiecampagne tegen corona toe zijn. Het is dan ook een goede zaak dat bedrijven kunnen worden ingeschakeld in toekomstige vaccinatiecampagnes. Op die manier nemen bedrijven hun maatschappelijke rol op. Voka pleit al maanden om bedrijven te laten helpen aan de vaccinaties. Nu is het zover maar de proefprojecten moeten, na positieve evaluatie, zo snel mogelijk breed uitgerold worden”, besluit Hans Maertens. 
 

Contactpersoon

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel