Skip to main content
  • Nieuws
  • Uplace light lijkt aanvaardbaar compromis

Uplace light lijkt aanvaardbaar compromis

  • 08/12/2017

Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant noemt het voorstel voor een Uplace-light een aanvaardbaar compromis. “Het afgeslankte project biedt nog steeds het voordeel dat het de opwaardering van de verloederde zone kan stimuleren, terwijl de kleinere omvang aanvaardbaar moet zijn voor tegenstanders uit de omgeving. Laat ons toch nog iets in de regio realiseren.”

Voka Vlaams-Brabant schaarde zich in het verleden al als een van de weinigen achter het Uplace-verhaal. “Het Uplace verhaal bood en biedt voor ons nog steeds een hefboomfunctie om heel die desolate industriezone van weleer nieuw leven in te blazen en ook de mobiliteit in de regio te verbeteren”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Op vlak van mobiliteit zijn er al enkele zaken in gang gezet, zoals de goedkeuring van een nieuw treinstation in Machelen, het opknappen en binnenkort in gebruik nemen van een op- en afrittencomplex van de Brusselse ring dat er al 30 jaar ongebruikt bij ligt en de ringtrambus die vanaf 2019 de luchthaven met de Heizel zal verbinden, met ook een halte langs de Woluwelaan.”

Rechtszekerheid

“Daarnaast was er nog het element van rechtszekerheid. Na al die jaren van vergunningsmolens en procedureslagen mocht er zicht zijn op een landing van het dossier. Zeker als aan alle voorwaarden voldaan werd. Dat bleek echter onverteerbaar voor sommigen die vreesden dan de komst van grote of gespecialiseerde winkelketens de laatste winkels die er nog resten in hun eigen stadscentra, zouden wegjagen”, zegt Van Biesbroeck.

Er ligt nu een afgeslankte versie voor, die voor een deel tegemoet komt aan de kritieken en pijnpunten van de tegenstanders. “Vooral de afslanking van de kantorenzones lijkt ons positief, omdat dit vooral veel verkeersbewegingen genereert tijdens de spits. Shoppen zal eerder na de uren en minder met slechts 1 persoon per wagen gebeuren”, maakt Van Biesbroeck zich sterk.

“Het nieuwe voorgestelde plan verdient dus beter dan weer meteen afgeschoten te worden. Het is een compromis waarbij we de ontwikkeling van een verlaten zone, jobcreatie en een bijkomende economische impuls kunnen combineren met lokaal draagvlak en aandacht voor mobiliteit en ecologie. Tenzij je liever niets meer realiseert in de omgeving van de Vlaamse rand”, aldus Van Biesbroeck.

Zwaard van Damocles

Afgeslankte versie of niet, veel zal afhangen van de Raad van State. Als die effectief het ruimtelijk plan voor heel de zone schorst, komen niet alleen het Uplace-project maar ook de andere plannen voor bedrijven en een ziekenhuis op de helling te staan. “Dat zou een drama zijn voor de omgeving”, zegt Van Biesbroeck. “We worden dat terug gekatapulteerd in de tijd, terwijl deze industriële desolate kanker maar blijft liggen. Maar zelfs als het GRUP geschorst zou worden, hopen we dat dit bijgewerkte Uplace-voorstel kan zorgen voor een snelle doorstart van de reconversie van de verlaten zone.”

Contactpersoon

"Het afgeslankte project biedt nog steeds het voordeel dat het de opwaardering van de verloederde zone kan stimuleren, terwijl de kleinere omvang aanvaardbaar moet zijn voor tegenstanders uit de omgeving."

Proximus