Skip to main content
 • Nieuws
 • UPDATE - Welke 15 maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord maken jouw bedrijf sterker?

UPDATE - Welke 15 maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord maken jouw bedrijf sterker?

 • 01/10/2019

Er is een nieuw Vlaams regeerakkoord. Veel van onze prioriteiten voor de Vlaamse ondernemingen zijn daarin overgenomen. Wij lijsten de 15 sterkste maatregelen binnen 5 grote werven op, die we op dit moment kennen.

Op onze website volgen we de Vlaamse regering op de voet en houden we de recentste en meest relevante informatie voor de Vlaamse ondernemingen bij. Op maandag 30 september verstuurden wij ook een eerste persreactie. Lees het persbericht hier.

 

Werf 1: Meer mensen aan het werk

Bedrijven kreunen onder de krapte op de arbeidsmarkt hoewel er heel wat mensen niet aan het werk zijn. De Vlaamse regering mikt op 120.000 extra Vlamingen met een job en een werkzaamheidsgraad van 80 procent.

Hoe pakt de Vlaamse regering dit aan?

 1. Via de ‘jobbonus’. Mensen met een laag loon zullen meer overhouden, zonder meerkost voor de werkgever. Dat moeten werken aantrekkelijker maken. Er is sprake van minstens 600 euro netto extra per jaar voor inkomens tot 1.700 bruto per maand. Ook brutolonen tot 2.500 euro per maand zouden voor een stuk van deze jobbonus kunnen genieten. In totaal zou 1 op de 3 werkende Vlamingen deze jobbonus genieten. Er is een budget van 350 miljoen euro voor voorzien.
 2. Door werkzoekenden intensief te begeleiden en ook inactieven zoals leefloners en langdurig zieken aan het werk te helpen. Na drie maanden zullen werkzoekenden een verplichte overeenkomst met de VDAB moeten sluiten over een traject naar werk (opleiding, sollicitaties, …). Langdurig zieken moeten hun loopbaan sneller hervatten door geleidelijk het werk te hervatten, bijvoorbeeld in combinatie met de uitkering.
 3. Door te zorgen voor extra plaatsen en meer flexibiliteit in de kinderopvang. Kinderen van werkende ouders en ouders in een opleiding die naar werk leidt, krijgen voorrang. Hier wordt 58 miljoen euro extra voor voorzien. 
Arbeidsmarkt

 

Werf 2: Excellent en ondernemingsgericht onderwijs

De Vlaamse regering wil de tanende kwaliteit van ons onderwijs aanpakken. Betere studenten leidt tot meer gekwalificeerde medewerkers. Ook komt er meer samenwerking met het bedrijfsleven.

Hoe pakt de Vlaamse regering dit aan?

 1. Met gestandaardiseerde proeven in het basis- en het secundair onderwijs om de kwaliteit beter te monitoren en te kunnen bijsturen.
 2. Door ervoor te zorgen dat meer studenten hoger onderwijs hun studie in de vooropgestelde tijd afmaken. Verplichte maar niet-bindende toelatingsproeven en minder flexibiliteit in het spreiden van vakken moeten daartoe bijdragen.
 3. Met een nieuw STEM-actieplan om het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen te lenigen. Daarbij wordt een link gelegd met STEM-functies in het bedrijfsleven. Er wordt 20 miljoen euro extra voorzien voor STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. Nog eens bijkomend 25 miljoen gaat er naar zij-instromers, dus naar mensen die een carrièreswitch willen maken om voor de klas te staan.
 4. Via meer gastlessen van ondernemers en bedrijfsleiders om zo ondernemerschap en ondernemingszin bij jongeren aan te wakkeren.
 5. Door duaal leren, een combinatie van leren op de schoolbanken en op de bedrijfsvloer, uit te breiden naar het TSO, de hogescholen en het volwassenonderwijs. Duaal leren in het ASO wordt onderzocht.
 6. Met bijkomende inspanningen om de Vlamingen om- en bij te scholen, onder meer via levenslang leren.
Excellent onderwijs

 

Werf 3: Innovatie stimuleren

De regering maakt van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid.

Hoe pakt de Vlaamse regering dit aan?

 1. Met nog eens 250 milljoen extra budget voor onderzoek en ontwikkeling.
 2. Door zo snel mogelijk het 5G-netwerk in heel Vlaanderen in te voeren.
Innovatie

 

Werf 4: Files aanpakken

België is kampioen filerijden. Willen we onze regio leefbaar en bereikbaar houden, dan moeten we maatregelen nemen. Infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol.

Hoe pakt de Vlaamse regering dit aan?

 1. Met 635 miljoen euro extra investeringen in de infrastructuur bovenop de 3,5 miljard euro voor Oosterweel. De focus ligt op woon-werk en woon-schoolverkeer. Het gaat om deze grote projecten:
  1. Op de weg:
   1. Brusselse Ring (inclusief programma 'Werken aan de ring')
   2. Antwerpse Ring (uitvoering Toekomstverbond in het kader van Oosterweel)
   3. Kortrijkse Ring
   4. Noord-Zuidverbinding Limburg
   5. N60 (Ronse)
   6. Viaduct E17 GentBrugge (onderhoud en verbetering)
   7. A8 (Halle)
   8. Ombouw A12 tot autosnelweg
   9. Nx Zeebrugge
   10. Ombouw N49 tot autosnelweg
   11. Gentse Ring Oost-West
   12. Verbinding Ieper-Veurne
  2. Binnenvaart:
   1. Opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk (Seine-Schelde)
   2. Verhogen bruggen Albertkanaal
   3. Nieuwe Steenbruggebrug + studie Dampoortsluis
  3. Havens:
   1. Nieuwe sluis Zeebrugge
   2. Extra containercapaciteit Antwerpen
   3. Toekomstverbond Antwerpen (A102, tweede Tijsmanstunnel, Haventrac&, Nx)
  4. Openbaar Vervoer:
   1. Tramlijn 7 (Gent)
   2. Spartacus - lijn 1
   3. Spartacus - lijn 2
   4. De Vlaamse spoorprioriteiten:
    1. Tweede spoorontsluiting in de haven van Antwerpen
    2. Optimalisatie Antwerpen-Gent en het derde spoor tussen Lokeren en Sint-Niklaas
    3. Spoorlijn 15 Antwerpen-Hasselt en het tweede spoor tussen Zonhoven en Balen
    4. Spoorlijn 15 Hasselt-Neerpelt
    5. Spoorlijn 58 Gent-Eeklo-Maldegem
    6. Spoorlijn 204 Gent-Zelzate
    7. Spoorlijn 52 Puurs-Dendermonde
    8. Spoorlijn 67 Aalst-Dendermonde
    9. Spoorlijn 19 Mol-Neerpelt-Hamont
    10. Combimobiliteit in de GEN-zones Brussel, Antwerpen en Gent bevorderen
    11. Het project 'Oude Landen' (Ekeren, vertakkingscomplex voor een extra goederenspoor)
    12. Het 3de en 4de spoor op de lijn 50A tussen Gent en Brugge afwerken
    13. De regelmatig gebruikte spoorbundels Antwerpen Rechteroever beseinen
 2. Door meer en veiligere fietspaden, fietssnelwegen, fietstunnels en -bruggen te voorzien. Meer dan 3.000 kilometer nieuwe of vernieuwde fietspaden komen er bij.
file

 

Werf 5. Competitieve klimaat- en energietransitie

De Vlaamse regering wil volop de kaart trekken van de energie-efficiëntie en energie ook betaalbaar houden.

Hoe pakt de Vlaamse regering dit aan?

 1. Door de nadruk te leggen op technologische innovatie (carbon capture, waterstof, …) met oog voor onze concurrentiepositie. Er komen geen normen die strenger zijn dan wat Europa oplegt.
 2. Door de energienorm om te zetten in effectieve maatregelen. Voor de bedrijven betekent zo’n norm dat de energiekosten in lijn moeten liggen met die van de buurlanden.
Energienorm

 

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd