Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting

Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting

  • 17/03/2020

De Veiligheidsraad besliste op 12 maart 2020 dat ondernemingen tot en met 30 juni 2020 de betaling van enkele federale belastingen (btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, personenbelasting) kunnen spreiden in de tijd. Dat moet uw onderneming meer financiële ademruimte geven en bijdragen om de financiële moeilijkheden te overbruggen.

Wat houdt de maatregel in?

Uw onderneming kan voor de betaling van verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan de FOD Financiën. Hiertoe moet u een aanvraag indienen tegen uiterlijk 30 juni van dit jaar (zie verder). U moet daarin kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. U wordt dan ook vrijgesteld van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet betaling worden kwijt gescholden.

De voorwaarden voor het indien van de aangiften moeten worden nageleefd.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

  • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer u tijdig contact opneemt met de administratie
  • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)     

Wie komt in aanmerking?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

  • ongeacht hun activiteitensector
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…) 

Zo vraagt u het aan:

De aanvraag gebeurt per belastingschuld via een eengemaakt formulier dat u op de website van de federale overheidsdienst financiën kan downloaden. De aanvraag geschiedt vanaf het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag kan per mail of per brief worden bezorgd aan het contactpunt, dit is het Regionaal Invorderingscentrum (RIC), bevoegd voor de postcode van de woonplaats (natuurlijk persoon) of de maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Check hier welk Regionaal Invorderingscentrum in uw geval bevoegd is.

U mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Meer informatie
 

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

AW_Digitalisering
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - obd
Proximus