Skip to main content
  • Nieuws
  • Uitstel omgevingsvergunning voor gemeenten tot 1 januari 2018

Uitstel omgevingsvergunning voor gemeenten tot 1 januari 2018

  • 02/06/2017

Sinds de invoering van het omgevingsvergunningendecreet op 23 februari 2017 zijn er aanhoudende ICT-problemen met het digitale omgevingsloket. Omdat gevreesd wordt dat die problemen alleen maar erger gaan worden als de gemeenten mee op het systeem komen, heeft het Vlaams Parlement op 24 mei jl. bij hoogdringendheid beslist om het overgangsregime voor de gemeenten te verlengen tot 1 januari 2018, waardoor ze tot dan kunnen blijven gebruik maken van de oude procedure en bijhorende formulieren.

Sinds 23 februari 2017 is het omgevingsvergunningendecreet in werking getreden. Sindsdien verlopen vergunningsaanvragen bij provincies via het digitale omgevingsloket overeenkomstig de nieuwe procedure, gebruikmakend van de nieuwe aanvraagformulieren en het digitale omgevingsloket . Voor de gemeenten werd er echter een overgangsregeling voorzien. Met uitzondering van 6 gemeenten vroegen alle gemeenten uitstel tot 1 juni 2017 om van start te gaan met de omgevingsvergunning. Zij blijven gebruik maken van de oude procedure en bijhorende formulieren. Belangrijk daarbij is dat vergunningen verleend vanaf 23 februari 2017 in principe overal in Vlaanderen zullen gelden voor onbeperkte duur, of een gemeente nu uitstel kreeg of niet. Dat was voor Voka een noodzakelijke voorwaarde. Als een beroep wordt aangetekend tegen een beslissing van een gemeente, wordt in de beroepsprocedure bij de provincie wel nog de oude procedure toegepast.

Drie maanden ervaring met het digitale omgevingsloket bij de provincies leert ons dat er nog bijzonder veel werk aan de winkel is : het systeem loopt soms vast, gaat soms tergend traag en informatie wordt niet altijd opgeslagen. Het geduld van velen geraakt stilaan op. Jammer, vermits hierdoor al het positieve van de omgevingsvergunning vandaag overschaduwd wordt.

Omwille van het slecht functioneren van het omgevingsloket, werd eind april nog een tussentijdse oplossing voorzien voor ‘dringende dossiers’ waarbij het tot 1 juni 2017 volstond om een minimum aan gegevens digitaal in te voeren waarna het volledige dossier ingediend kon worden per e-mail, USB-stick, WeTransfer, … Maar enkele weken ervaring met deze tussentijdse oplossing leerde ons dat de ene provincie een stuk pragmatischer met deze tussenoplossing omging dan de andere.

Omdat gevreesd wordt dat de bestaande IT-problemen alleen maar zouden toenemen zodra de gemeenten mee in het systeem stappen, heeft het Vlaams Parlement op 24 mei jl. bij hoogdringendheid beslist om het uitstel van de gemeenten door te schuiven naar 1 januari 2018. Ondertussen wordt ijverig gewerkt om de problemen met het digitale loket op te lossen. Voka verwacht ook dat de tussentijdse oplossing wordt verlengd en aangepast, zodat deze regeling een oplossing kan bieden wanneer het digitale loket bij de provincies het de komende maanden nog zou laten afweten.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez