Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Uber rekent op doorbraak in Brussel naar Vlaams model

Uber rekent op doorbraak in Brussel naar Vlaams model

  • 22/11/2021

Gesprek met Laurent Slits, Head Uber Belgium

“We willen ten volle onze bijdrage leveren tot meer duurzame mobiliteit in Brussel. Daarvoor moet de Brusselse overheid eerst zorgen voor een nieuw wettelijk kader voor taxivervoer”, zegt Laurent Slits, hoofd van de Belgische activiteiten van Uber. “Onze chauffeurs hebben dringend nood aan rechtszekerheid. Het Vlaamse taxidecreet kan daarbij model staan.”

Tekst: Jan Van Doren - foto's: Jonathan Vahsen

Uber maakt zich op om voluit te gaan eens de coronapandemie is bedwongen. In een gesprek met de redactie vertelt Laurent Slits over de visie en ambitie van Uber (Rides) in Brussel en Vlaanderen.

Groei in Brussel, nu ook Vlaanderen

Uber is sinds 2016 actief voor bezoldigd personenvervoer in Brussel in het regime van VVB (verhuur voertuigen met chauffeur), in Brussel gekend onder de Franstalige afkorting LVC. Intussen heeft het platform er een 2.000 aangesloten chauffeurs, en een 300.000 unieke passagiers per semester. “We zijn een evidente keuze in Brussel geworden. Onze groei is overigens niet ten koste gegaan van de klassieke taxibedrijven. Wij hebben een nieuw publiek aangeboord, meestal mensen die voorheen verplaatsingen deden met de eigen wagen”, aldus Slits. 

In Vlaanderen ging Uber pas een jaar geleden van start, nadat het Vlaamse taxidecreet een nieuw wettelijk kader creëerde. Vlaanderen voerde één globaal taxistatuut in dat ook het gebruik van platformen als Uber mogelijk maakt. Er werd wel een onderscheid ingevoerd tussen straattaxi’s, die op bestelling mensen ophalen zoals bij Uber, en taxi’s met een vaste standplaats. Overal in Vlaanderen kunnen straattaxi’s worden besteld, voor zover de opstapplaats niet vlakbij vaste standplaatsen liggen.

Slits toont zich tevreden over het nieuwe Vlaamse speelveld. “Het Vlaamse taxidecreet biedt rechtszekerheid en een nieuw perspectief voor chauffeurs. We zijn actief in Antwerpen, Gent en Leuven. Starten in volle covid-periode was natuurlijk niet evident. We groeien en enkele honderden chauffeurs maken gebruik van onze app. Om de service te optimaliseren, besteden we veel aandacht aan het matchen van vraag en aanbod van ritten in steden zoals Leuven.

Een heikel punt is wel dat de Vlaamse taximarkt afgesloten blijft voor chauffeurs uit andere gewesten. Een Brusselse taxichauffeur mag wel passagiers naar de luchthaven van Zaventem brengen, maar moet leeg terug rijden naar Brussel. “Het Vlaamse en Brusselse gewest moeten dit regelen in het samenwerkingsakkoord, met als principe de wederkerige erkenning van vergunningen”, aldus de topman van Uber in België.

slits

Brussels taxiplan

In Brussel blijft de toekomst voor Uber onzeker. Reeds onder de vorige Brusselse regering werd een aanpassing van het wettelijk kader voor taxivervoer aangekondigd. Maar er kwam niets van in huis. De huidige Brusselse regering wil er dan toch werk van maken. Minister-president Rudi Vervoort kondigde eind september een hervorming aan. Er zou eenzelfde statuut komen voor de klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs, net zoals in het Vlaamse taxidecreet. Ook gelijklopend is het onderscheid tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s. Onder die laatste groep vallen dan de Uber-chauffeurs, die thans werken onder het regime van het limousinevervoer (VVB-LVC). Vervoort houdt wel vast aan een numerus clausus en een vrij strikte prijsreglementering, in tegenstelling tot Vlaanderen. Na een eerste goedkeuring van een ontwerp van ordonnantie door de Brusselse regering is er overleg met de sector en vervolgens belandt de tekst opnieuw op de regeringstafel. Dan moet het nog door het parlement worden goedgekeurd.

Voor Uber kan een hervorming niet langer op zich laten wachten. Slits: “Het huidige Brusselse kader dateert van 1995 en is hopeloos achterhaald. Volgens de interpretatie van de Brusselse regering mogen chauffeurs geen smartphone gebruiken. In de regeling voor limousines moet je met dure luxewagens rijden, die veel brandstof verbruiken, wat ingaat tegen de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van Brussel.” Bovenal hekelt Slits de rechtsonzekerheid in Brussel. “Het zijn de chauffeurs die daarvan de eerste slachtoffers zijn. Voor hen vormt het Uber-platform een belangrijke bron van werk en inkomen. Ze werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu ze stilaan uit dat dal geraken, speelt de aanhoudende rechtsonzekerheid in Brussel hen parten.”

Voor Uber zit het plan-Vervoort op bepaalde punten goed, zoals het uniforme statuut voor alle chauffeurs. Maar het platform kan zich niet vinden in een quotaregeling en prijsreglementering. “Een recente studie van Deloitte geeft aan dat er in Brussel nood is aan 6.000 chauffeurs, tegenover een 3.300 op dit ogenblik. Inzake tarieven moeten we zorgen voor maximale transparantie, zodat de gebruiker kan kiezen.”

slits

Modal shift

Staat Uber klaar om mee te spelen in de modal shift, met minder verplaatsingen in de auto, meer met openbaar vervoer, per fiets of te voet? Laurent Slits: “De uitrol van fietspaden en versterking van het openbaar vervoer is een zeer goede zaak. Maar er zal steeds een rol zijn voor de verschillende vervoersmodi, ook voor de auto. Heel wat business in Brussel is afhankelijk van onze diensten, denk aan de bezoekers van horeca en events, of zakenmensen die hier contacten hebben. Het voordeel van LVC's is dat je geen parkeerplaats nodig hebt.”

Uber speelt ook in op de ontwikkeling van andere modi. “We bieden via ons platform ook het gebruik van elektrische fietsen en steps aan, beheerd door Lime. Onlangs lanceerden we een app waarmee we voor verplaatsingen in Brussel alle mogelijkheden tonen die het openbaar vervoer biedt, met reistijden. We staan ook open voor nieuwe partnerships met openbaar vervoeroperatoren. Zo kunnen wij zorgen voor verbindingen op afgelegen plaatsen of moeilijke uren, ’s nachts bijvoorbeeld. En er is veel meer mogelijk om vervoer in Brussel te versterken, maar daarvoor moet eerst het wettelijk kader in orde zijn.”

Slits wijst verder op de promotie van elektrische wagens via het Uber-platform. “In Londen en Amsterdam lanceerden we Uber Green, met uitsluitend elektrische wagens. Het nieuwe wettelijk kader in Vlaanderen stimuleert ook het gebruik van elektrische wagens, met de ecoscore. Maar ook hier loopt de Brusselse reglementering achter.”

De kritiek op de arbeidsvoorwaarden voor Uber-chauffeurs vindt Slits niet echt eerlijk. “Ook bij de klassieke taxi’s werkt 40% als zelfstandige, bij ons is dat 60%. Vele chauffeurs willen dat zelfstandig statuut, omwille van de flexibiliteit waarbij ze zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel ze rijden. Een goed evenwicht zoeken tussen sociale bescherming en flexibiliteit blijft de uitdaging voor de komende jaren. In heel Europa zijn wij bereid meer te doen voor de sociale bescherming van chauffeurs, maar niet ten koste van hun flexibiliteit.”

Wie is Laurent Slits?

Laurent Slits (33) leidt sinds begin 2020 de Belgische activiteiten van Uber, als Head of Belgium. Hij doet dit vanuit Brussel, waar hij ook woont met zijn gezin. Voordien was hij in Brussel actief als management consultant en advocaat. “Ik hou van Brussel, met zijn internationale, multiculturele rol. Maar Brussel speelt zijn troeven niet ten volle uit, en kan door samenwerking veel meer betekenen voor de belangen van de diverse inwoners die deze stad zo rijk maakt.”

Contactpersoon

Artikel uit publicatie