Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Twee Vlaamse scholen ontvangen eerste STEMpact Awards

Twee Vlaamse scholen ontvangen eerste STEMpact Awards

  • 30/05/2024

In samenwerking met bedrijven sterker investeren in het STEM-aanbod om de skills van scholieren nog beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Met dat doel hebben achttien secundaire scholen zich dit schooljaar enthousiast gestort op hun STEMpact-traject, onder begeleiding van de Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en West-Vlaanderen. Als scholen met het meest impactvolle en veelbelovende actieplan ter zake mochten respectievelijk Sjabi uit Puurs en Novaplus uit Antwerpen daarvoor vanmiddag in Sint-Niklaas een STEMpact Award in ontvangst nemen.

‘Kennis is de enige grondstof die Vlaanderen rijk. Daarom is het cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat onze arbeidsmarkt voldoende excellerende jongeren blijft vinden’, duidt secretaris-generaal Philippe Heyvaert van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland waarom Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen actief inzet op de hele kennisketting. Met de Talentcenters faciliteert het bijvoorbeeld een juiste studiekeuze bij leerlingen uit het zesde leerjaar en de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarnaast begeleidt het ook scholen in hun STEM-traject, vanuit de overtuiging dat investeren in hoogwaardig STEM-onderwijs voor Vlaanderen het verschil kan maken.

Zo is via het Excellentiefonds van het Vlaams ministerie van Onderwijs dit schooljaar ook het STEMpact-traject opgestart. In dit nieuwe programma hebben achttien Vlaamse scholen zich geëngageerd om hun STEM-aanbod kwalitatief te versterken, door nauw samen te werken met Vlaamse bedrijven. Op die manier helpt het meteen ook de kloof verkleinen tussen de aangeleerde skills in het secundair onderwijs en de gewenste skills op de arbeidsmarkt.

‘Na een grondige nulmeting hebben de deelnemende scholen hun actieplan ontwikkeld. Daarin gaat aandacht naar onder andere een optimalisatie van de leermethode voor projectgestuurd onderwijs, professionalisering van leerkrachten en een betere samenwerking met het bedrijfsleven. De Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en West-Vlaanderen hebben hen in deze oefening bijgestaan, door hen een lerend netwerk en mentorship door bedrijfsleiders aan te bieden’, verduidelijkt Philippe Heyvaert het STEMpact-traject. Dit volgt trouwens op het pilootproject IN2STEM van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, dat scholen eveneens begeleidde om de professionele omkadering van hun STEM-onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Vandaag 29 mei hebben de achttien deelnemende scholen in Chateau Pironne in Sint-Niklaas hun initiatieven voorgesteld aan de jury. Op basis hiervan konden de eerste STEMpact Awards worden uitgereikt. De award Excellente STEMschool voor de school met het meest impactvolle actieplan ging daarbij naar Sjabi uit Puurs, dat in zijn traject met Pfizer heeft samengewerkt. Vervolgens mocht Novaplus uit Antwerpen de award voor de meest beloftevolle groeier in ontvangst nemen. Deze school legt zijn STEMpact-traject af in samenwerking met Nokia.

‘Als kleinere school met slechts een tweehonderdtal leerlingen in studierichtingen met doorstroomfinaliteit doet deze award ons erg veel plezier. Want STEM daarin integreren via samenwerkingen met bedrijven, is niet evident’, reageert een blije directrice Wendy Haepers van Novaplus. ‘Uit onze samenwerking met Nokia zijn al heel fijne dingen ontstaan. Tijdens een bedrijfsbezoek merkten we hoe onze leerlingen er echt door geïnspireerd werden. Er is ook een mooie wisselwerking ontstaan, waarbij onder andere samen specifiek materiaal werd ontwikkeld.’

‘In feite zijn alle achttien deelnemende scholen, hun leerkrachten, leerlingen en begeleidende ondernemingen winnaars. Want met hun deelname aan dit traject bewijzen ze met STEM-onderwijs impact te genereren door STEM te integreren in hun volledige werking: in de manier van lesgeven, de competentieversterking van het personeel, in samenwerkingsverbanden met partners, enzovoort. Op die manier kunnen ze hun STEM-opleidingen en omkadering verder uitbouwen en meer toespitsen op de noden van de arbeidsmarkt. Het Vlaamse bedrijfsleven staat wereldwijd aan de top van industrieel ondernemen. Dat moet ook morgen nog zo zijn’, besluit gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Via het Excellentiefonds van het Vlaams ministerie van Onderwijs mogen Voka en de Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en Vlaams-Brabant volgend schooljaar opnieuw scholen begeleiden in hun STEM-traject. De volgende Vlaamse regering moet er echter over nadenken deze aanpak structureel in te bedden.