Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Twee belangrijke stappen om meer mensen aan het werk te krijgen

Twee belangrijke stappen om meer mensen aan het werk te krijgen

  • 30/09/2022

Waarom we de extra middelen voor de kinderopvang en de uitbreiding van de jobbonus nodige maatregelen vinden.

De Vlaamse regering voorziet extra steun voor de fel geplaagde kinderopvang. Er wordt jaarlijks 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering, betere ondersteuning van de kinderbegeleiders en versterking van de zorginspectie.

De extra steun voor kinderopvang is erg welkom. Een kwalitatieve kinderopvang met de nodige ondersteuning van de kinderbegeleiders is essentieel om de ontwikkeling van onze toekomstige generatie te garanderen. Deze ambitie past in het licht van de activeringsdoelstelling naar 80% werkzaamheidsgraad en is bovendien ook legitiem gezien kinderenopvang (zowel toegankelijkheid als kostprijs) een drempel vormt om aan de slag te gaan en ook te blijven.  

Snel én gericht inzetten

Voka vraagt om de middelen voor kinderopvang snel én gericht in te zetten. De nood in de sector is uitermate groot en vele tientallen initiatieven dreigen er de brui aan te geven omwille van onhoudbare kosten en personeel. De versterking van de zorginspectie en de administratie van Agentschap Opgroeien dient te focussen op processen en ICT-systemen die een optimale afstemming van klachtenbehandeling voorzien. Laat de zorginspectie de omslag maken van administratiedruk en vakjes tikken naar het inzetten op het verbeteren van kwaliteit. 

Een toegankelijke, flexibele, betaalbare en tevens kwalitatieve opvang laat toe enerzijds dat werkende ouders verder aan de slag blijven gaan, anderzijds dat mensen met kinderlast die willen werken, alvast 1 horde minder te nemen hebben. Een implosie van de opvang waarbij personeel de sector verlaat en/of de de dienstverlening deels afbouwt, was dan ook een absoluut te vermijden scenario.  

Jobbonus

Inzake activering wordt ook versterkt ingezet op de jobbonus. De maatregel kwam er indertijd, mede door toedoen van Voka en wordt dit najaar voor het eerst uitbetaald. De bonus moet het verschil tussen werken en niet werken groter maken en zo de inactiviteitsval bestrijden.

We stellen vast dat mensen die vandaag van een uitkering genieten en/of tal van bijkomende sociale voordelen hebben, afgeleid uit het beschermend stelsel waarin ze verblijven, deze voordelen en de uitkering verliezen bij aan het werk gaan en daarin te weinig verschil ervaren om de stap naar werk blijven te zetten.  

De jobbonus voorziet nu in een éénmalige nettopremie voor iedereen met een brutoloon onder de 2.500 euro. Al naargelang het loon krijgt u tot maximaal 600 euro uitbetaald. Met het akkoord versterkt de Vlaamse regering deze jobbonus en voegt er éénmalig 100 euro bovenop de initieel vastgelegde bedragen om zodoende in te spelen op de toenemende energiekosten. Dit wordt uitbetaald dit najaar in november.

Grotere doelgroep

Vanaf volgend jaar worden de loongrenzen opgetrokken tot een loonplafond van 2.900 euro. De opeenvolgende indexeringen dreigde zo niet voor velen de bonus irrelevant te maken doordat men boven de harde loongrens uit kwam.  Met het optrekken van de loongrenzen, breidt men ook de doelgroep van de jobbonus uit.  

Voka kan zich vinden in deze maatregelen gezien ze doelgericht worden ingezet op de groepen die het financieel het zwaarst te verduren hebben. Werken is nog steeds de beste remedie om armoede te bestrijden maar dan moet ze ook voldoende lonend en verschillend zijn tegenover inactivititeit en werkloosheid.

Met de huidige oplopende inflatie, is het immers ook onmogelijk om bovenop indexering nog loonsverhoging te vragen gezien het onze competitiviteit verder zou aantasten.  

 

 

 

Contactpersonen

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent

IMU - vzw - INNI
imu - vzw - tijd
imu - vzw - Baloise
imu - vzw - bebat