Skip to main content
  • Nieuws
  • Twaalf werken voor het nieuwe stadsbestuur

Twaalf werken voor het nieuwe stadsbestuur

  • 05/10/2018

Verkiezingsmanifest stad Antwerpen 2018

Realisaties huidig college

Het uittredende stadsbestuur van Antwerpen heeft van 2012 tot nu ongetwijfeld een belangrijke vernieuwing gebracht. Naast de afbouw van een kleine 10 % van het personeel, een verdere professionalisering van het bestuur van het Havenbedrijf (corporate governance met 6 publieke en 6 vanuit de privésector voorgedragen bestuurders), werden er ook belastingen geblokkeerd voor zowel bedrijven als burgers. Sterker zelfs, kleine ondernemingen tot 50 m² werden vrijgesteld van de stedelijke vestigingsbelasting. 

Antwerpen is onder dit college ‘Open for business’ geworden. Zonder enige twijfel vond de ondernemer zijn weg terug naar het stadhuis. Het college voerde een opendeurbeleid naar ondernemingen en naar aanleiding van belangrijke investeringen bij Total, ExxonMobil en BASF kregen de betrokken bedrijven maximale
ondersteuning. In een aantal lang aanslepende dossiers rond stadsontwikkeling werd eindelijk vooruitgang geboekt: zoals de heropstart van de Handelsbeurs en het aantrekken van nieuwe economische activiteiten (bv. relocatie De Persgroep). De stad zette actief in op zijn relaties met zustersteden (Sint-Petersburg, Shanghai e.a.), hield politieke diplomatie hoog in het vaandel en maakte werk van een internationale marketingstrategie. We kunnen zonder meer stellen dat het uittredende college vanuit het standpunt van ondernemingen bedrijfsvriendelijk was en positieve impulsen gaf.

De doorbraak in het Oosterweeldossier en de begeleidende maatregelen zijn ongetwijfeld ook een verdienste van de stedelijke overheid. Op dit vlak kunnen we niet voldoende benadrukken dat de schop dan wel in de grond is, maar dat timing, uitvoering en minderhinder op de meest optimale manier verder moeten worden uitgerold.


Wensen naar het volgend college 2018-2024
De verkiezingen van 14 oktober 2018 zijn ook voor ondernemers van groot belang. Zoals aangetoond, heeft dus een stadsbestuur een grote impact op het ondernemingsgezinde klimaat en de faciliterende werking van ondernemerschap.

Eind vorig jaar voerde Voka, samen met onderzoeksbureau ICMA, een grootschalige bevraging uit over de ondernemingsvriendelijkheid in de 67 belangrijkste steden en gemeenten van Vlaanderen, inclusief de stad Antwerpen. Hieruit blijkt dat in Vlaanderen slechts 40 % van de ondernemers tevreden is over het gevoerde beleid. Mobiliteit en fiscaliteit zijn daarbij doorslaggevende factoren. Het Voka Kenniscentrum pleit voor een krachtig kerntakendebat. Steden en gemeenten moeten minder focussen op uitvoerende taken maar meer een verbindende rol vervullen en meer ondernemerszin betonen. De Voka-beleidsaanbevelingen vindt u als addendum, achteraan deze publicatie. 

Doel van dit document
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland wil als politiek neutrale organisatie met dit manifest de toekomstige bestuurders de weg tonen naar Antwerpen als economische hoofdstad van Vlaanderen die als magneet van talent kan meespelen in de champions league. De Scheldestad moet een ‘prime destination’ zijn om te wonen, te werken, te ondernemen, te investeren en te bezoeken. Inmiddels zet onze Kamer alles in het werk om in het eerste kwartaal van volgend jaar haar nieuwe toekomstvisie te kunnen voorstellen. Een aantal inzichten zijn al in dit manifest verwerkt. Met dit manifest reikt zij de hand om deze doelstellingen te bereiken. 

Laat ons samen ondernemen!