Skip to main content
  • Nieuws
  • Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

  • 07/02/2018

De transparantie in de zorg neemt toe. Dat is een goede zaak voor de opwaartse concurrentie en het beheer van (deels) publieke middelen, en dat moeten we dus nog verder versterken. Maar transparantie wil niet zeggen dat de overheid het beheer van zorgondernemingen moet overnemen, rechtspersonen aan banden leggen of aanbieders begraven onder inzage- en gegevensvereisten. Wat er vandaag op tafel ligt bij de actualisatie van het woonzorgdecreet (ouderenzorg, thuiszorg,… ), dwingt ons om de puntjes duidelijk op de i te zetten.

  • Transparantie in de zorg past in een zorgondernemerschap van wederzijds vertrouwen.
  • Maar bij de actualisatie van het Vlaamse woondecreet worden voorstellen gelanceerd die het ondernemerschap ondermijnen.
  • De overheid zou strategische beslissingen van zorgaanbieders plots kunnen blokkeren.
  • En zorgondernemers zouden massaal veel informatie aan de overheid moeten overmaken.

Als samenleving en als individu besteden we zorg uit aan ondernemers, met het oog op het bekomen van een zo groot mogelijke meerwaarde (kwaliteit, service, efficiëntie, …). Dit vergt een voortdurende afstemming van de middelen die we erin steken en de return die we in ruil bekomen. Transparantie is dus een must.

De overheid heeft een goed zicht op de middelen die ze aan zorg besteedt (subsidies) of die van elders komen (prijzenbeleid). We weten perfect wat we in ruil krijgen aan personeel, investeringen e.a., inclusief het financieel eindresultaat. We weten steeds beter en meer openlijk hoe het gesteld is met de kwaliteit in de zorg. Zorgondernemers zetten hier hun schouders onder. De informatie is dus voorhanden om transparantie steeds beter in te vullen. Dit past in een zorgondernemerschap van wederzijds vertrouwen, regelluwte, aangetoonde meerwaarde en positieve mededinging.

“Wat er vandaag op de tafel ligt, dwingt ons om de puntjes op de i te zetten.”

De Vlaamse retransparantie in de zorggering onderschrijft deze principes en reikt zorgondernemers de hand. Het is daarom vreemd dat bij de actualisatie van het woonzorgdecreet vandaag voorstellen worden gelanceerd die zorgondernemerschap volledig ondermijnen.

Onder het mom van een garantie voor de ‘weerbaarheid’ van zorgondernemingen zou de overheid plots strategische beslissingen en transacties van zorgaanbieders kunnen blokkeren, zo stelt het voorstel. De overheid zou alle natuurlijke of rechtspersonen kunnen beoordelen in het kader van een ‘gezond en voorzichtig beleid’. En zo gaat het verder: een verbod op sommige rechtspersonen in de governance en de aansturing van de zorg. Een opgelegde code of conduct i.p.v. het vrijwillige engagement dat zorgondernemingen hier recent in alle vertrouwen bij opnamen. Enzovoort.

Volledig onschendbare commissarissen zouden, volgens het voorstel, als interne inspecteurs plots alle reilen en zeilen binnen de zorgonderneming moeten monitoren en rapporteren aan de overheid. En dan spreken we nog niet over de stortvloed aan extra gegevens die elke zorgonderneming zou moeten bezorgen, terwijl de relevante informatie bij de overheid reeds beschikbaar is.

Transparantie is goed. Als het beter kan, als we bijvoorbeeld misbruik van publieke middelen meer gericht kunnen voorkomen, dan moeten we daar werk van maken. Misschien is een beter financieel plan met uniforme financiële indicatoren wel nuttig, in afstemming met de sector. Maar dit vergt geen staatsinmenging die het zorgondernemerschap versmacht en de meerwaarde van zorg bedreigt in plaats van ze te ondersteunen.

Domeinen zoals ouderenzorg hebben vandaag vooral nood aan de invulling van vier recepten: flexibiliteit, geïntegreerde zorg, accurate zorgfinanciering en het mee aan zet brengen van de burger als zorggebruiker (zie 'Vier recepten voor toekomstgerichte ouderenzorg'). We moeten ons focussen op de output en geen energie verspillen aan het fnuiken van zorgondernemerschap. Laat ons gezamenlijk focussen op de juiste prioriteiten, met positieve en vertrouwensvolle transparantie. We hebben er immers allen belang bij.

Pieter Van Herck - Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid - pieter.vanherck@voka.be -  0498 75 10 28

Contactpersoon

Daan Aeyels

Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

Imu Salesforce
IMU Multiburo