Skip to main content
  • Nieuws
  • “Towards a Europe fit for the digital age”

“Towards a Europe fit for the digital age”

  • 04/03/2020

Op 19 februari onthulde de Europese Commissie haar strategie rond digitale transformatie. Hiermee zet men volop in op digitalisering en tracht men Europa’s positie te bestendigen, maar vooral ook te versterken. De komende maanden zal de Commissie verschillende actieplannen lanceren om dit te verwezenlijken. De Commissie publiceerde alvast de Europese strategie rond data en het befaamde witboek over artificiële intelligentie met de visie hoe men dit domein wenst te excelleren en reguleren.

Eengemaakte datamarkt en visie op AI

De Europese datastrategie is gericht op het creëren van een zogenaamde ‘single data market’ waarbij data overheen sectoren, regio’s, bedrijven, overheidsinstanties, en kennisinstellingen gedeeld, uitgewisseld en geanalyseerd kunnen worden. Bedrijven en personen die deze data genereren moeten weliswaar steeds de controle kunnen behouden. Hiervoor zal men inzetten op het creëren van een duidelijk regulerend kader rond datatoegang, -gebruik, -uitwisseling en -bescherming. Er wordt ook meer ingezet op standaardisering. De focus zal liggen op cruciale sectoren zoals mobiliteit en gezondheidszorg.    

Binnen het witboek artificiële intelligentie doet men enerzijds voorstellen om excellentie binnen AI te stimuleren door onder meer nieuwe publieke-private partnerschappen op te richten en excellentie centers en digitale innovatiehubs te creëren. Daarnaast bevat het witboek voorstellen om nieuwe regelgeving te ontwikkelen rond onder meer veiligheid, aansprakelijkheid, en transparantie. Vooral AI-toepassingen met een hoog risico tracht men strenger te reguleren (bijvoorbeeld kritische toepassingen binnen gezondheidszorg). 

Nieuwe regelgeving mag niet te stringent zijn 

Het stimuleren van het poolen en uitwisselen van data kunnen we alleen maar aanmoedigen. De economische en maatschappelijke opportuniteiten die dit genereert zijn immers enorm. Deze enorme toename aan data zorgt er ook voor dat AI-toepassingen zich snel verder kunnen ontplooien. Het mag echter nooit een verplichting worden om data te delen, dit kan innovatie immers ondermijnen. In eerste instantie dienen we daarom vooral een cultuur van samenwerking te stimuleren en bedrijven te wijzen op de vele voordelen en best practices. Om data-uitwisseling zo efficiënt mogelijk te organiseren moet men ook inzetten op datakwaliteit en -veiligheid. Daar het bestaande regelgevend kader data-uitwisseling ook kan belemmeren, bevelen we aan om te experimenteren binnen zogenaamde regelluwe ’sandboxes’.

“Daar het bestaande regelgevend kader data-uitwisseling kan belemmeren, bevelen we aan om te experimenteren binnen zogenaamde regelluwe 'sandboxes’.”

Dieter Somers

Op het vlak van AI staan we achter de risico-gebaseerde aanpak van de Commissie. Bedrijven hebben nood aan een duidelijker gedefinieerd regelgevend speelveld, zeker zij die actief zijn in meerdere Europese regio’s. We bevelen aan om vooral te focussen op het aanpassen van bestaande regelgeving, eerder dan bijkomende regelgeving te creëren. Deze moet voldoende flexibel zijn en zoveel mogelijk gericht blijven op duidelijke risicovolle AI-toepassingen. We moeten hierbij ook te allen tijde vermijden om onze bedrijven over te belasten met regelgeving. Daarbij moet voldoende aandacht gaan naar onze kmo’s. We moeten vooral streven naar pragmatische tools en conformiteitschecks. De nieuwe digitale innovatiehubs die via het Digital Europe Programma zullen worden ondersteund, kunnen hier ook een belangrijke rol spelen.

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx