Skip to main content
  • Nieuws
  • Tour de Wallonie van Voka West-Vlaanderen was succes

Tour de Wallonie van Voka West-Vlaanderen was succes

  • 31/03/2017

Tour de Wallonie

Op vrijdag 31 maart organiseerde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voor het eerst een “Tour de Wallonie”. De organisatie bezocht verschillende Waalse politici en organiseerde met Le Forem een jobbeurs in Doornik. Met die acties wil Voka West-Vlaamse bedrijven met vacatures matchen met Waalse werkzoekenden en de arbeidsmarktkrapte in West-Vlaanderen aanpakken.

West-Vlaanderen kent een structurele arbeidsmarktkrapte, met werkloosheidspercentages die in Midden-West-Vlaanderen schommelen rond 3,5% en in Zuid-West-Vlaanderen rond de 5%. Bedrijven ondervinden de grootste problemen om hun vacatures ingevuld te krijgen. “Per vacature zijn er momenteel in West-Vlaanderen 2,49 werkzoekenden per vacature beschikbaar”, zegt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “In het arrondissement Roeselare woedt de war for talent het hardst. Daar is de verhouding werkzoekenden-vacature slechts 1,28. Langs Waalse kant ligt de werkloosheid veel hoger”, vertelt hij. Culturele, taalkundige en mobiliteitsgerelateerde uitdagingen schrikken Waalse werkzoekenden soms af om in de streek van Kortrijk of Roeselare aan de slag te gaan.

Politieke tour

Daarom organiseerde Voka West-Vlaanderen voor het eerst een “Tour de Wallonie”. De hele dag bezochten Guy Piette (regiovoorzitter Noord-Frankrijk van Voka) en Veerle De Mey (directeur belangenbehartiging Voka West-Vlaanderen) samen met Le Forem en enkele West-Vlaamse ondernemers verschillende Waalse politici. Ze bespraken samen wat de hinderpalen zijn voor de interregionale arbeidsmobiliteit en hoe die kunnen worden aangepakt, hoe cultuurverschillen kunnen worden overbrugd,…

In de voormiddag stond een gesprek met Alfred Gadenne gepland, burgemeester van Moeskroen. Hij benadrukte het belang van interregionale mobiliteit en pleitte voor betere verbindingen van het openbaar vervoer. Hij engageerde zich om zoveel mogelijk werkzoekenden de weg naar West-Vlaanderen te wijzen. In het najaar plannen Le Forem en Voka West-Vlaanderen een jobbeurs in het winkelcentrum in Moeskroen.

Daarna stelde Chrstian Brotcorne, burgemeester van Leuze-en-Hainaut, zijn gemeente voor aan de West-Vlaamse delegatie. Hij zal de website www.vouseteslesbienvenus.eu promoten bij werkzoekenden in zijn gemeente en de site ook onder de aandacht brengen van het Maison de l'emploi in Leuze-en-Hainaut. 

In de namiddag ontmoette de delegatie burgemeester Elio Di Rupo van Bergen. Hij was enorm lovend over het initiatief en beloofde de boodschap van Voka en Forem te ondersteunen. Hij zal de vragen en suggesties bespreken met zijn collega-politici.

Laatste stop van de dag was Frasnes-Lez-Anvaing. De groep werd er ontvangen door burgemeester Jean-Luc Crucke. Hij opperde het idee om met verschillende Waalse en Vlaamse parlementsleden en met de steun van de Kamers van Koophandel een project op te starten om de interregionale mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal hij op de gemeentelijke website plaats voorzien voor informatie over werken in West-Vlaanderen.

Jobbeurs met ruim 50 vacatures

Voka West-Vlaanderen en Le Forem organiseerden naast de politieke tour ook een jobbeurs, in het commercieel centrum “Les Bastions” in Doornik. 17 West-Vlaamse bedrijven (Clarebout, Let’s work, IVC, Volys Star, Decock plants, Lambrecht Constructie, Sioen, Verhoestraete, Crop’s, Westvlees, Lecot, Rybell, Renson, Lybover, Deceuninck, Ghistelinck en Stadsbader) stelden ruim 50 vacatures voor aan ongeveer 300 Waalse werkzoekenden. Het ging specifiek om jobs als magazijnier, verkoper, productiemedewerker en chauffeur. Voka richtte zich bewust niet op jobs die ook in Wallonië moeilijk ingevuld raken.

Charlot Pascal van Westvlees was alvast enthousiast over de jobbeurs. "We kunnen op die manier op korte tijd heel wat kandidaten ontmoeten", zei ze. "In West-Vlaanderen is de vijver te klein om al onze vacatures ingevuld te krijgen, vandaar dat we over de provinciegrenzen moeten kijken. Ik heb hier al verschillende Waalse werkzoekenden ontmoet die potentiële kandidaten zijn voor ons."

Enorme kansen

De rode draad van de dag was de vaststelling dat er enorme kansen zijn op het vlak van interregionale arbeidsmobiliteit. “Alle bevoegde overheden moeten zich nog meer engageren om werkzoekenden uit de ene regio meer en beter toe te leiden naar jobs in een andere regio”, vindt Bert Mons.

De organisatie nodigt daarom Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters en Waals minister van Werk Eliane Tillieux uit om de handen in elkaar te slaan en een gezamenlijke strategie uit te werken. Voka West-Vlaanderen wil daarbij graag nauw betrokken worden. “Laat ons daarbij ook meer aandacht besteden aan het overbruggen van cultuurverschillen, het aanleren van de andere taal, de mobiliteit optimaliseren,…”, besluit Veerle De Mey.

 

Veerle De Mey - directeur belangenbeharting en externe relaties - 056 26 13 82 - veerle.demey@voka.be