Skip to main content
 • Nieuws
 • Toelichting MB (ministerieel besluit) werkorganisatie en (niet)essentiële bedrijven bekend

Toelichting MB (ministerieel besluit) werkorganisatie en (niet)essentiële bedrijven bekend

 • 18/03/2020

Vanaf deze middag 12.00 uur tot en met 5 april 2020 heeft de federale regering strengere maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Voka West-Vlaanderen roept op om deze maatregelen nauwgezet na te leven. Ondertussen is ook de lijst van essentiële bedrijven bekend.

In essentie komen de maatregelen op het volgende neer:

 • Blijf zoveel als mogelijk thuis. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan (naar voedingswinkel, dokter, apotheek, ...).
 • Er komt een samenscholingsverbod;
 • Overal moeten de regels van social distancing gerespecteerd worden. Dit geldt ook voor de woon-werkverplaatsingen.
 • In de supermarkt mag je maar een halfuur blijven. Er mag slechts 1 persoon per tien vierkante meter aanwezig zijn in de winkel.
 • Niet essentiële reizen naar het buitenland zijn tot en met 5 april verboden.

1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

2. De handelszaken en winkels die wel open mogen zijn, moeten de volgende afspraken volgen: 

 • De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten: 
  • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende 
  • een periode van maximum 30 minuten;
  • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Solden of kortingsacties zijn verboden. 
 • De voedingswinkels mogen uitsluitend tussen 7.00 uur en 22.00 uur geopend zijn.
 • Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22u00.
 • De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

3. Verplaatsingen noodzakelijk voor woon-werkverkeer zijn toegelaten

 • De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
 • Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Niet essentiële (dienst)reizen naar het buitenland zijn tot en met 5 april verboden.

4. De lessen blijven opgeschort; noodopvang voor kinderen wiens ouders geen opvang kunnen verzorgen 

 • De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst. Opvang wordt echter verzekerd. Hogescholen en universiteiten werken via afstandsonderwijs.

5. Werkorganisatie voor alle niet essentiële bedrijven

 • Niet essentiële bedrijven zijn in principe alle ondernemingen, van welke grootte ook, tenzij zij expliciet voorkomen in de lijst van cruciale sectoren of essentiële diensten (zie punt 6). 
 • Telethuiswerk is verplicht voor die bedrijven, onafhankelijk van welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
 • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
 • De bedrijven die noch telethuiswerk noch social distancing kunnen toepassen, moeten verplicht sluiten.

6. Werkorganisatie voor essentiële bedrijven 

 • Deze bedrijven moeten, indien mogelijk, dezelfde regels van punt 5 toepassen mbt telethuiswerk en social distancing.
 • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze bedrijven echter niet sluiten. 
 • Het is momenteel nog onduidelijk of deze bedrijven zich moeten beperken tot een minimale bezetting of dat een normale personeelsbezetting toegelaten is.
 • De essentiële bedrijven zijn enkel diegene die vallen onder de Paritaire Comités die hieronder vermeld worden, met inachtname van de beperkingen die daarnaast vermeld zijn. 

Ontdek hier de lijst met essentiële bedrijven.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag