Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Toekomstige projecten zoals Noord-Zuid komen op de helling te staan”

“Toekomstige projecten zoals Noord-Zuid komen op de helling te staan”

  • 06/03/2023

persbericht

“Het ontbreken van een definitief stikstofkader zet toekomstige projecten en infrastructuurwerken zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacus-project op de helling in onze provincie. Willen we maatschappelijke en economische schade vermijden dan moeten alle Vlaamse coalitiepartners de teksten en voorstellen die nu voorliggen, goedkeuren.” Dat stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “We doen een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de Vlaamse ministers en partijvoorzitters van de meerderheid. Het is aan hen om te beslissen in het belang van onze Limburgse en Vlaamse economie.”

De houdbaarheidsdatum van het tijdelijk stikstofkader is verstreken waardoor de verlening van vergunningen voor allerlei projecten is onzeker geworden. Een definitief en juridisch robuust stikstofkader is absoluut noodzakelijk. Zoniet belanden we in een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei en welvaart zal kosten voor alle sectoren in Limburg en Vlaanderen, zowel de industrie als de landbouw, zowel de privé-investeringen als de publieke investeringen.

“Denk maar aan de Noord-Zuid, het Spartacus-project of de ontwikkeling van industriegebieden aan het Albertkanaal in het kader van ENA. De Vlaamse regering speelt met de toekomst van onze Limburgse bedrijven, en bijgevolg onze hele economie”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Elk verder uitstel van zo’n akkoord brengt economische en maatschappelijke schade mee. De Nederlandse economie – die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt – leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen. De impact van een verder uitstel zal allen treffen: de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, de investeringen in duurzame basisinfrastructuur, de industrie, de havens, de mobiliteit en de landbouw. Limburgse ondernemers hebben nu nood aan duidelijkheid en beslissingen. De huidige onzekerheid is nefast voor zowel familiale kmo’s als internationale bedrijven.

Ultieme oproep

Voka – KvK Limburg doet een ultieme oproep aan de Vlaamse regering: “U heeft alles in handen om nu te beslissen. Geef onze Limburgse bedrijven en sectoren juridische duidelijkheid over het kader dat vandaag op tafel en stort hen niet in onzekerheid”, besluit Johann Leten.

Lees hier waarom een definitief kader noodzakelijk is voor alle sectoren.

Contactpersoon