Skip to main content
  • Nieuws
  • Toekomstgericht hervormen van welzijn en zorg

Toekomstgericht hervormen van welzijn en zorg

  • 13/06/2019

Zorg moet anders en beter als we de kwaliteit, menswaardigheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van ons systeem willen behouden. Maar hoe bereiken we meer kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in welzijn en zorg? Hoe komen we tot een bredere digitale welzijns- en zorgondersteuning en de nodige onderlinge connecties? U komt het te weten op het congres van Voka Health Community.

Als de juiste drivers zoals financiering, programmatie, zorgstrategische planning en digitalisering goed komen te staan, zal dat al veel in beweging brengen. Maar we hebben ook nood aan eenheid van visie, leiderschap en aansturing. Doe de dingen samen, als één geheel!

Tijdens het jaarlijks congres van Voka Health Community willen we een verschuiving van het denken teweegbrengen, willen we de breuklijn tussen cure en care wegwerken en willen we elke stakeholder inspireren met best practices uit binnen- en buitenland. Na de verkiezingen van 26 mei is dit het ideale moment om een ruim wederzijds engagement op te nemen en een gezamenlijk plan op tafel te leggen. En dit ten voordele van elke burger en de kwaliteit, innovatie en toegankelijkheid in welzijn en zorg.

Zorg en welzijn

Het jaarlijkse Health Community Congres is voor elke organisatie in de zorgsector een topevent om naar uit te kijken. Het biedt u een ideaal netwerkmoment en is telkens een bron van nieuwe inspiratie om samen na te denken over de volgende noodzakelijke stappen in de eigen (zorg)organisatie, in de overlegstructuren en in het beleid. 

Sprekers die alvast bevestigd hebben: Cordula Wagner (Nivel), Marc Herremans (REVAlution Center), Lieven De Maesschalck (Thomas More), Aki Puustjärvi (Health Village Finland).

Noteer dinsdag 24 september alvast in jouw agenda! Het event vindt plaats te Londerzeel. De programma-updates kan je terugvinden op www.voka.be/healthcommunity.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant