Skip to main content
Map

“Toegang tot data is cruciaal”

  • 15/08/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres “Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken”, met als centrale thema "financiering en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week aan het woord: Alex Lefevre, Government, Access & Patient Affairs Lead bij Roche Diagnostics Belgium.
 

Alex Lefevre werkt al 15 jaar voor Roche Diagnostics Belgium als Government, Access & Patient Affairs Lead. Hij vulde eerder ook andere functies in binnen het bedrijf, van consulting tot marketing en medical affairs. Voor hij bij Roche Diagnostica aan de slag ging, werkte hij bijna 20 jaar in de farmaceutische industrie en research. Roche Diagnostics behoort tot de internationale groep F. Hoffmann-La Roche, gevestigd in Bazel (Zwitserland). Naast de vestiging in Diegem, waar zo’n 180 mensen werken rond diagnostiek, heeft de groep ook een site in Anderlecht, waar Roche Pharmaceuticals Belgium gevestigd is.

Roche Diagnostica is marktleider op het vlak van diagnostische testen. “Sinds corona kent iedereen die natuurlijk”, vertelt Alex. “We waren één van de bedrijven die een PCR-coronatest ontwikkeld hadden nog voor corona tot een pandemie was uitgeroepen. We bieden systemen en producten aan voor wetenschappelijk onderzoek, in-vitro diagnostiek, zelfcontrole en histopathologie op heel wat ziektedomeinen, van virussen tot kanker en alzheimer.”

Naast zijn functie bij Roche Diagnostics is Alex ook voorzitter van de ExeCo IVDs binnen beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën. In ons gesprek kan hij dus ook inzoomen op hoe de volledige sector kijkt naar de betaalbaarheid en financiering van onze gezondheidszorg. De ‘gaten’ tussen de silo’s zijn op dat vlak een eerste bezorgdheid, omdat ze ervoor zorgen dat het zorgsysteem niet als een geheel wordt bekeken. “Kijk maar naar klinische biologie, waar een gesloten enveloppesysteem gehanteerd wordt met een vast budget. Dat betekent dat als er iets nieuws bij komt, er eerst iets anders uit moet. Terwijl een investering van 1,5 miljoen in het ene domein een grote besparing kan betekenen op andere vlakken, doordat je later in het zorgpad van een patiënt andere technologieën of medicatie vermijdt. Bovendien wordt de waarde die laboratoriumgeneeskunde brengt dikwijls niet erkend of meegenomen in beleidsbeslissingen.”

“Een investering van 1,5 miljoen in het ene domein kan een grote besparing betekenen op andere vlakken.”

Trage procedures

Een ander issue is volgens Alex de traagheid van de goedkeuringsprocedures, in combinatie met het feit dat die niet transparant zijn. “Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, moeten we ook kijken naar de efficiëntie van procedures om innovaties op de markt te krijgen”, vindt hij. Hij geeft een voorbeeld: “Wij hebben een aanvraag ingediend voor een test die zwangerschapsvergiftiging kan opsporen. Dat is intussen al 32 maanden geleden. Het hele proces loopt niet alleen zeer traag, maar is bovendien weinig transparant. Er is een vast, helder proces nodig, met duidelijke en vooraf vastgelegde timings. Een goedkeuring zou ook veel sneller moeten kunnen, net zoals bij de geneesmiddelen, zeker als je als bedrijf met studies de toegevoegde waarde en impact van een product of technologie kunt aantonen.”

Dat is natuurlijk maar mogelijk als er cijfers beschikbaar zijn, klinkt het. “Om de impact van geneesmiddelen of technologie aan te tonen, moet je kunnen meten. En daarvoor zijn data cruciaal. Ook op dat vlak moeten er nog heel wat silo’s weggewerkt worden. Belangrijke data zitten nog al te vaak verspreid bij verschillende organisaties. Er is veel goodwill, maar dat is niet voldoende. IT wordt in de toekomst dus nog belangrijker, om de oplossingen en gegevens die er al zijn met elkaar te connecteren.”

Publiek-private partnerships

Ook samenwerking tussen de gezondheidsautoriteiten, professionelen in de gezondheidszorg en de industrie zou een grote stap vooruit zijn om nog meer te evolueren richting value based healthcare. “Ik heb soms de indruk dat men de industrie te veel percipieert als enkel gedreven door winst. Maar de diagnostische sector investeert elk jaar 10 tot 15 procent van zijn omzet in het zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat geeft vroeg of laat een toegevoegde waarde voor de patiënt én voor de maatschappij.” 

Hij pleit ervoor om de publieke sector nauwer te laten samenwerken met privébedrijven. “Het kan interessant zijn om publiek-private partnerships mogelijk te maken: samenwerkingen tussen de publieke sector en meerdere bedrijven, niet zozeer op basis van producten maar eerder rond bepaalde domeinen. Als we bijvoorbeeld mensen met voorkamerfibrilatie vroeger kunnen opsporen, kunnen we hen sneller behandelen en het aantal beroertes laten dalen. Ook daarvoor geldt natuurlijk dat er toegang tot (geanonimiseerde) data nodig is, om te kunnen nagaan welke resultaten die partnerships opleveren.”

Een laatste manier waarop veel vooruitgang kan worden geboekt, is volgens Alex een grotere focus op preventie. “De opsporing van baarmoederhalskanker gebeurt nu via het welbekende uitstrijkje (PAP-test). Er is al jaren de PCR-technologie beschikbaar waarmee men de oncogene HPV-virussen kan opsporen. Op die manier zouden we meer kankers vroeger kunnen opsporen en behandelen. Alleen zitten de kosten en baten van preventie nu versnipperd over de regio’s en het federale niveau, en denkt men daarbij vanuit de bestaande structuren en nog veel te weinig vanuit het belang van de patiënt. Er moeten toch mechanismen mogelijk zijn om dat beter op elkaar af te stemmen?”, besluit hij. 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.