Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Tips van de expert: Van Dessel over een goed employee benefits-plan

Tips van de expert: Van Dessel over een goed employee benefits-plan

  • 19/09/2022

Bedrijven verlonen hun medewerkers steeds vaker met employee benefits (EB). Expert Paul Vinck licht toe met welke trends werkgevers best rekening houden bij de opstart en het beheer van hun EB-plan.

Met the war for talent die in veel sectoren woedt, zoeken werkgevers volop naar extra troeven om medewerkers aan te trekken en aan boord te houden. Eén van de instrumenten waar steeds meer bedrijven naar grijpen zijn employee benefits. Dat merkt ook Paul Vinck, manager Life bij verzekeringsmakelaar Van Dessel. “Met employee benefits beschermen werkgevers hun personeel tegen de financiële gevolgen van ziekte, ongeval, pensioen en overlijden. Als
extralegaal voordeel vormt het een mooie
aanvulling op het verloningspakket.”

Zo’n EB-plan vraagt wel een goede opvolging. Paul Vinck: “Uiteraard is het belangrijk om van in het begin de juiste dekkingen te voorzien. Maar het domein van EB beweegt bijna
voortdurend. De wetgeving en fiscaliteit wijzigen regelmatig en ook de risico’s en behoeften evolueren. Voor het succes van een EB-plan is het cruciaal dat de beheerder of makelaar op die veranderingen inspeelt.”

Ook vandaag tekenen zich op de verzekeringsmarkt enkele trends af waar werkgevers volgens Paul Vinck best rekening mee houden.
 

Aanvullende pensioenopbouw in groepsverzekeringen ook via Tak 23

“Groepsverzekeringen voor aanvullende pensioenopbouw werden de laatste jaren meestal in Tak 21 belegd, omdat die formule een stabiel rendement garandeert. Maar door de aanhoudend lage rentevoeten hebben de verzekeraars het rendement van Tak 21-groepsverzekeringen stelselmatig laten dalen. Dat stelt werkgevers nu voor problemen, want de overheid verplicht hen om jaarlijks een minimumrendement van 1,75% te garanderen en dat halen de Tak 21-plannen niet meer. Werkgevers moeten bovenop de kost voor de groepsverzekering dus extra bijdragen. Daardoor wordt er meer en meer naar een Tak 23-formule gekeken. Die houdt een groter risico in omdat ze geen vast rendement kent, maar ze biedt in de huidige omstandigheden wel meer mogelijkheden om de gewaarborgde rente te halen. Mits een goede begeleiding die de risico’s binnen de perken houdt, kan een Tak 23-verzekering een goed alternatief vormen.”
 

Verstandig inspelen op economische trends en veranderende behoeften is cruciaal voor het succes van een employee benefits-plan.

Paul Vinck - Manager Life/Employee Benefits bij Van Dessel Insurance Brokers

Verzekering van ambulante medische kosten

Vinck merkt ook dat werkgevers een ruimere verzekering voor medische kosten voorzien in hun EB-plan. “Naast de klassieke hospitalisatieverzekering bieden heel wat plannen nu ook tussenkomst in ambulante medische kosten en kosten voor tandzorg en optische zorg.”
 

Invaliditeitsrente om inkomstenverlies te beperken

Daarnaast stelt Paul Vinck vast dat in groepsverzekeringen steeds vaker een invaliditeitsrente opgenomen wordt. Die zorgt ervoor dat het loonverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt wordt. “Na één maand arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte valt een werknemer terug op een vervangingsinkomen van het ziekenfonds, dat amper 60% van zijn normale loon bedraagt. Een invaliditeitsrente helpt dat gat te dichten.”
 

Meer info

Voor meer info contacteer je Paul Vinck, Manager Life & EB bij Van Dessel Insurance Brokers
0495 84 77 23, paul.vinck@vandessel.be
 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie