Skip to main content
  • Nieuws
  • Tijdelijke werkloosheid: keep it simple!

Tijdelijke werkloosheid: keep it simple!

  • 19/03/2020

België kent al lang het systeem van tijdelijke werkloosheid, maar door de verschillende stelsels, en de verwarrende regelgeving, zorgt dat nu voor een toestroom voor heel wat foutieve dossiers. Aangezien we nu met een ongeziene piek zitten van 400.000 dossieraanvragen – ter vergelijking: op de piek tijdens de financiële crisis in 2009 waren dat er 100.000 – is het aangewezen naar één duidelijk stelsel te gaan: tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Het coronavirus en de verschillende overheidsmaatregelen veroorzaken ingrijpende gevolgen op het vlak van de arbeidsrelaties en het arbeidsinkomen. 

In tegenstelling tot andere landen kennen we in België reeds jaar en dag een uitgewerkt stelsel van Tijdelijke Werkloosheid. Wanneer de werknemer niet kan werken omdat de werkgever geen werk aanbiedt of kan aanbieden, dan zal de werknemer geen recht hebben op loon. Maar in dergelijke gevallen zal de werknemer wel aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. 

Bedrijven en overheden kunnen dit instrument in noodsituaties zoals deze, (quasi) onmiddellijk inzetten. In die zin zou je kunnen zeggen dat ons werkloosheidskader blijkbaar goed voorbereid is, zelfs op een pandemie.

Maar de huidige situatie is ongezien en zet het stelsel onder druk. Op 18 maart stond de teller al op 400.000 dossieraanvragen en met de nieuwe overheidsmaatregelen van 17 maart zullen we dat aantal zeker nog zien stijgen volgens Minister Muylle. Ter vergelijking: bij de financiële crisis in 2009 was op het piekmoment sprake van 100.000 personen in tijdelijke werkloosheid. Het zal dan ook niet verbazen dat RVA met een grote werklast zit. Omdat dossiers niet meteen verwerkt raken voorziet de overheid nu in een ‘voorschot’ op de werkloosheidsuitkering. 

Maar men mag niet vergeten dat voordat RVA zich over een dossier kan buigen, ook de bedrijven en de sociale secretariaten zich in de uiterst complexe regelgeving en RVA-interpretaties hebben moeten storten. Want het is nu eenmaal niet zo eenvoudig als het lijkt; er zijn namelijk verschillende stelsels van tijdelijke werkloosheid; deze voor overmacht en deze voor economische redenen. 

“Momenteel worstelt iedereen, overheid, bedrijven en de sociale secretariaten met het onderscheid in begrippen en processen.”

Veronique Leroy

Het onderscheid tussen beide stelsels is niet altijd even makkelijk te maken, zeker voor bedrijven die hier voor het eerst beroep op willen doen. Bedrijven die het noorden kwijt zijn, dienen dan maar twee dossiers in, wat de RVA diensten alleen maar overbelast. Maar de verwarring wordt compleet wanneer RVA, in het belang van de bedrijven, het pragmatische advies geeft om voor specifieke dossiers van Economische redenen toch de procedure voor Overmacht op te starten ‘als overbrugging’ voor de lange aanvraagprocedure.

Daarnaast komt er nog een bijkomende complexiteit, als u nog kan volgen. Namelijk binnen één stelsel (Overmacht en Economische redenen) kunnen er ook verschillende voorwaarden en procedures bestaan.

Ter illustratie: 

Er zijn momenteel drie verschillende formaliteiten bij aanvraag Tijdelijke werkloosheid Overmacht:

  • Geen bijkomende formaliteiten bij verplichte sluiting
  • Voor andere gevallen van overmacht dan deze van de verplichte sluiting, een bijkomende mail sturen naar werkloosheidbureau om situatie uit te leggen.
  • Overmacht aanvragen in afwachting van de aanvraag om economische redenen voor bedienden: een ondernemingsplan opsturen

Momenteel worstelt iedereen, overheid, bedrijven en de sociale secretariaten met het onderscheid in begrippen en processen. De sociale secretariaten zijn momenteel een belangrijke buffer tussen de bedrijven en de RVA, zonder die filter zou de toevloed van foutieve dossiers onbeheersbaar zijn. Laten we daarom focussen op de essentie en laten we het leven momenteel niet onnodig zwaar maken voor al die mensen in bedrijven, RVA en sociale secretariaten die op de ene of andere manier in deze machine verwikkeld zijn.

Voka pleit daarom om te werken via één stelsel van tijdelijke werkloosheid, namelijk dit van Tijdelijke Werkloosheid voor Overmacht en vraagt de vereenvoudig van de aanvraagprocedure. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez